Döden är ett ständigt återkommande tema i många av de samtal jag har med klienter i min arbetsvardag. För mig är det inget konstigt, utan snarare väldigt naturligt, då jag valt ett yrke och en arbetsplats där jag möter människor som befinner sig i en mycket psykiskt utsatt situation. Läs mer