Ett stort tack till samordningsgruppen på anstalten Hinseberg som arrangerade myndighetens deltagande i Örebro Pride 2017 i lördags. Läs mer om Stort engagemang under Örebro Pride