I Kriminalvården finns det många olika yrkeskategorier. Sagsjöns blogg kommer i inlägg framöver att presentera olika roller i verksamheten. Läs mer

Om man ska säga något om Håkan, så är han väldigt energisk och har ett smittande glatt humör. Han kan även gå igång så pass mycket av ett mattetal att saker råkar flyga över skollokalen. Läs mer

En av Kriminalvårdens psykologkandidater Niklas från Umeå universitet föreläste om psykisk friskvård för kriminalvårdarna på häktet Göteborg. Läs mer