Nytt blogginlägg: Bildbeskrivning: På fotot står Ia tillsammans med två kvinnliga kollegor som medverkade på seminariet. Alla tre tittar mot kameran och ler.

Hur fyller vi straffet med bra innehåll?

Nyligen var jag inbjuden till ett seminarium på temat Vad är meningen med straffet? Förhoppningen var ett öppet samtal tillsammans med närpolis och medborgare där publiken kunde ställa frågor. Läs mer om Hur fyller vi straffet med bra innehåll?

Nytt blogginlägg: Bildbeskrivning: Foto på en whiteboard där utklippta bokstäver formar orden välkomna tillbaka. Bokstäverna är färglagda i olika glada färger.

Intagnas fina hälsning till personalen

Sommaren 2021 har snart passerat. Bygget av Sagsjöns nya anstalt går fortsatt framåt i rask takt liksom vaccinering av våra intagna mot covid-19. Läs mer om Intagnas fina hälsning till personalen

Nytt blogginlägg: Bildbeskrivning: På bilden ser man en stor gul lyftkran. I bakgrunden ser man den gula anstalten i Härnösand.

Inte som något annat år

I drygt ett år har jag nu varit chef för Region Nord, en av Kriminalvårdens sex regioner. Upplevelsen av att det varit ett år som inte liknat något annat delar jag med övriga världen och medarbetare i Kriminalvården. Läs mer om Inte som något annat år