Alla inlägg


2016-12-26

En öppen myndighet


Inlägget har följande kategorier:

Nu lanseras Kriminalvårdens blogg på vår externa webb för att synliggöra vår verksamhet för allmänheten. Jag heter Jacques Mwepu och är anstaltschef för Hinseberg som är Sveriges största kvinnofängelse. Jag är hedrad att vara en av bloggarna.

Mina inlägg som kommer minst en gång i vecka kommer att handla om hur jag ser på vårt arbete i förhållande till samhällets förväntningar och syn på Kriminalvården.

Innehållet kommer bland annat att handla om Kriminalvården som lärande och attraktiv organisation, om jämställdhet och jämlikhet, om mångfalden samt om våra värdegrund både utifrån ett klient och medarbetarperspektiv. Som anstaltchef för ett kvinnofängelse kommer jag naturligtvis att skriva en hel del om kvinnoperspektivet inom Kriminalvården. Inläggen kommer givetvis inte att beröra enskilda medarbetare eller klientärende. Jag hoppas att bloggen kommer att bidra till ökad förståelse av Kriminalvården.

Häkten och anstalter har länge framstått som slutna miljöer som väcker fantasi och diverse föreställningar i allmänheten. Denna bild stämmer inte med verkligheten. Kriminalvården är en viktig de av samhället i en rättstat som Sverige är. Vi är beroende av stöd från det civila samhället för att kunna effektivt lösa våra uppgifter. Detta stöd får vi faktiskt från många organisationer och volontärer som engagerar sig i intagnas vardag och inger hopp för förrändring.

I detta första inlägg på bloggen vill jag därför  tacka ”Elimgruppen”  från Frövi församling som har i 39 år  ansvarat för besöksverksamheten på Hinseberg. Gruppen som besökte Hinseberg för första gången 1977 utgjordes av ett tiotal ungdomar från Elimkyrkan. Olle Måledal har varit med ända från starten. Rakel Karlsson, 85 år och äldst i gruppen har varje vecka de senaste 25 åren besökt Hinseberg. Räknar man rätt  har gruppen tillsammans varit med i besöksgruppen under 130 år! Under 39  år har Elimgruppen tagit med sig  bullar och kakor, gitarr och haft allsång med intagna.

Det är ett bra exempel som visar Kriminalvårdens öppenhet och samverkan med samhällets aktörer som hjälper våra klienter att hålla kontakt med samhället.

/Jacques Mwepu, anstaltschef