Alla inlägg


2017-04-24

Krimstics


Inlägget har följande kategorier:

Frivården i Sverige har sedan ett par år börjat utgår från en arbetsmetod inspirerat från Kanada som kallas krimSTICS.

Det är ett förhållningssätt i samtalen med klienter som bygger på relationsskapande och förändringsarbete. Frivårdsinspektören försöker genom detta förhållningssätt att förtydliga syftet med hela verkställigheten samt motivera klienten att förebygga risker för återfall i brott. Detta är en arbetsmetod som i stort har bemöts väl av såväl personal som klienter.

Varje frivårdskontor i landet handleds i denna metod med syftet att upprätthålla en god kvalitet på arbetet. Frivården Västervik är inget undantag, här strävar vi att ständigt utvecklas och bli bättre på vårt arbete genom att hjälpa varandra.

/Jonatan Goës, frivårdsinspektör Västervik