Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-04-06

Stora vinster av mångfald


Inlägget har följande kategorier:

I ett av mina tidigare inlägg skrev jag om Kriminalvårdens engagemang i regeringens uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända för praktik. På en av bilderna står jag med Eloge Bushano när vi nyligen ledde en utbildning för FN-personal i Centrala Afrikanska Republiken. För några år sedan var vi själva nyanlända med rötter i Burundi och Kongo.

Myndigheten har åtagit sig att erbjuda 450 praktikplatser för nyanlända fram till 2018 och har redan många nyanlända som kommit igång med sin praktik runt omkring i myndigheten.

Uppdraget kan väcka frågor hos våra medarbetare som agerar handläggare åt praktikanter vilket upptar tid vid sidan om krävande dagliga arbetsuppgifter. Man kan ställa sig undrande till vinsten med en sådan satsning på personer som har vistats så kort tid i landet och ännu inte hunnit förstå vare sig språket eller det svenska samhället. Denna undran är legitim och behöver bemötas för fortsatt engagemang i uppdraget.

Satsning på personal av utländsk härkomst är ingen ny personalpolitik inom Kriminalvården. Myndigheten har i större utsträckning än andra myndigheter satsat på etnisk mångfald i mer än 20 år. Vi har än högre andel av utlandsfödda jämfört till exempel med Polisen och Försvarsmakten.

Satsning på etnisk mångfald har fört med sig mycket goda resultat som behöver lyftas fram. Ofta har vi lyft fram invandraranställdas viktiga bidrag vad gäller deras språk och kulturkompetenser som är viktiga i vår verksamhet. Intagnas kollektiv består inte av en homogen grupp. Vi behöver en lika heterogen personalgrupp utifrån kön och etnicitet som är representerade i alla led.

Jag vill i detta inlägg lyfta fram ett område som har erfarit stora vinster av etniskt mångfald inom Kriminalvården. Sverige är sedan 2005 ett av ytterst få västländska länder som ställer kriminalvårdspersonal till förfogande för FN inom ramen för fredsbevarande insatser runt om i världen.

Under de 12 år som har gått har många anställda med ursprung i Afrika och mellanöstern skickats ut till fredsbevarande insatser i Kongo, Haiti, Liberia, Syd Sudan etc. Kultur och språkkunskaper som denna målgrupp besitter, utöver kriminalvårdsexpertis gör denna personalgrupp mycket attraktiv för diverse FN:s uppdrag. Jag var själv först ute 2005 som kriminalvårdsexpert i fredsbevarande mission i Elfbenskusten tack vare bland annat mina goda kunskaper i det franska språket.

På en av bilderna står jag med Eloge Bushano när vi nyligen ledde en utbildning för FN-personal i Centrala Afrikanska Republiken. För några år sedan var vi själva nyanlända med rötter i Burundi och Kongo. Att vi nu kan återvända till Afrika som utbildare för FN:s personal under Sveriges flagga tyder på att det är värt att satsa på etnisk mångfald, för den enskilde individen och för nationen som helhet.

/Jacques Mwepu, anstaltschef Hinseberg