Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-08-04

Att gästspela som chef


Inlägget har följande kategorier:

Att gästspela som chef på ett annat frivårdskontor rör till i verksamheten, men på ett bra sätt – och lärorikt är det.

Jag heter Maryam Lanéo och jobbar som kriminalvårdsinspektör på frivården Linköping. Frivården Linköping ingår i VO frivården Östergötland tillsammans med frivården Norrköping och Västervik. Under ledigheter brukar vi kvinspar täcka för varandra och i år gästspelar jag på frivården Västervik och Norrköping. När man går in och täcker för varandra rör man ibland till det för varandra i ledningsgruppen och personalgrupperna – vilket skapar reaktioner. Men vad lärorikt det är! Man får ett större VO-perspektiv – det är lätt att man blir hemmablind/bara se sitt eget annars. Man får en större förståelse för hela verksamheten och det blir mer tydligt vad vi behöver utveckla och vad vi kan stötta varandra med.

När man gästspelar på andra kontor märks ju snabbt att vi jobbar lite olika och det är ju helt okej under förutsättning att vi jobbar inom samma ramar. Jag ser att vi har kommit olika långt i olika frågor. På frivården Västervik funkar exempelvis arbetet med kontraktsvård jättebra. Frivården Norrköping har fått till en jättebra säkerhetsorganisation/säkerhetsarbete. Frivården Linköping har fått till ett jättebra arbetssätt med att sätta programförskrifter på klienter som ska villkorligt friges från anstalt och som har övervakning. Här är det ju viktigt att vi tar del av varandras goda exempel. Vid våra lokala ledningsgruppsmöten samtalar vi om just detta. Varför ska man behöva uppfinna hjulet på nytt?

Inom VO:t brukar vi ta hjälp av varandra och samarbeta i olika frågor. Frivården Linköpings krimstics-coach har exempelvis stöttat Västervik, som snart har sin egen coach – vilket har fungerat jättebra. Under våren har personal från hela VO:t, en person från varje kontor, tillsammans jobbat fram en strategi för hur vi ska kvalitetshöja vårt arbete med personutredningar – där jag redan idag ser en förhöjd kvalitet. Varje år har vi gemensamma VO-dagar med olika innehåll/aktiviteter. Allt detta leder till mer samsyn i hela VO:t, en fin sammanhållning och en allt grönare arbetsmiljö som vi säger på krimsticsspråk.

Det härliga med att gästspela i just Västervik är den fantastiskt fina miljön. Närheten till havet. Och glassbaren gästar jag gärna när jag är på plats!

/Maryam Lanéo