Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-08-02

HBTQ-perspektiv i Kriminalvården – mer än en parad


Inlägget har följande kategorier:

Pride måste råda året runt, inte bara en vecka eller vid en parad på någon ort i landet.

Kriminalvården har tagit flera steg i rätt riktning under året som har gått. Frågan om att få vara den man är, om att stå upp för mänskliga rättigheter utifrån sexuell läggning och könsidentitet är idag en strategisk fråga Kriminalvården vill arbeta med.

Förra året var första gången som jag fick möjligheten att gå i Prideparaden och representera Kriminalvården, en myndighet som jag har fått möjligheten att arbeta i under snart sexton och ett halvt år. Vilken glädje och vilken stolthet jag fick känna under dessa timmar som jag deltog. Jag kände också att det är en självklarhet i att vi som myndighet skall finnas med under Pride. Genom mitt deltagande insåg jag att frågan är så mycket större och behöver mer än att vi endast deltar i paraden en gång per år. För oss som myndighet, måste vi arbeta med frågan året om. 

Kriminalvården har fattat flera strategiska beslut under året som har gått och som i mina ögon inte bara är pappersprodukter, utan konkreta handlingar. Vi har beslutat om en HBTQ-strategi i Kriminalvården som nu också har fyllts på med en handlingsplan som omsätter strategin i handling. Vi har som första myndighet i Sverige under våren år 2017 fått vår utbildningsverksamhet HBTQ-certifierad av RFSL. Det, i sig, innebär också konkreta handlingar och åtgärder i relation till våra kompetensutvecklingsinsatser i Kriminalvården.

Under hösten ska även de HR-experter som arbetar med personalförsörjningsfrågor vid HR-avdelningen utbildas av RFSL, varpå HBTQ-perspektivet än mer ska in i Kriminalvårdens arbete med att attrahera och rekrytera våra nya kollegor. Viktigt är att vi hela tiden arbetar med frågan, vilket jag anser att Kriminalvården nu gör.

På tal om nya kollegor jag hoppas att just DU vill bli en del av vår myndighet, att DU vill låta Kriminalvården bli din nästa arbetsgivare. Att DU vill söka ett viktigt jobb! Jag gjorde det för många år sen och ångrar inte mitt beslut för en sekund. Vi vill låta dig utvecklas och låta din kunskap komma vår verksamhet till del.

Så när jag tillsammans med mina kollegor tar mig igenom Stockholms gator i en glädjefylld kärleksparad på lördag hoppas jag att DU skall se att Kriminalvården är en myndighet som står upp för människors lika värde. Att DU skall känna dig trygg och välkommen på vår arbetsplats och att DU vill bli en del av vår myndighet.


Så bli en del av oss! Sök ett viktigt jobb!

Martin Klaar
Chef Kompetensförsörjningsenheten