Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-08-11

Sommarvikariat, en karriärväg inom Kriminalvården


Inlägget har följande kategorier:

Denna vecka avslutar de flesta sommarvikarier sin tillfälliga tjänstgöring inom Kriminalvården för att återgå till studier eller annan ordinarie sysselsättning. Otaliga är de tjänstemän som påbörjat sina karriärer som vikarier. Så var det även för mig!

Kriminalvårdens verksamhet bedrivs dygnet runt alla dagar året om, men även hos oss gör sommaren och alla semestrar sig påminda. Många nya medarbetare (sommarvikarier) täcker upp på våra verksamhetsområden så att fastanställd personal kan få ut sina välförtjänta semestrar. En del vikarier återgår efter sommaren till studier eller andra sysselsättningar men många blir kvar hos myndigheten och säkrar återväxten av tjänstemän i en av Sveriges största myndigheter! Stor tack till alla sommarvikarier som hållit ställningarna på våra anläggningar under 8 veckor och möjliggjort för oss att ta semester!

För snart 20 år sedan började jag som sommarvikarie på anstalten Hällby, vid dåvarande Kriminalvårdsmyndigheten Eskilstuna. Jag började som vårdare och har sedan dess haft följande befattningar:

Kriminalvårsinspektör, Kriminalvårdsrådgivare vid FN i Afrika, gruppchef för utlandsverksamhet vid huvudkontoret, Kriminalvårdschef med ansvar för Häkte, Frivården Örebro och anstalten Karlskoga.

Jacques Mwepu som Kriminalvårdschef

Jag arbetar för närvarande som anstaltschef för landets största kvinnofängelse, Hinseberg. Detta visar tydligt hur det är möjligt att utvecklas inom myndigheten.

När jag besöker arbetsmässor på universitet och diverse platser använder jag min egen resa inom myndigheten som inspiration för att attrahera nya medarbetare till Kriminalvåren. Jag är säker på att de sommarvikarier som tjänstgör hos oss inser dessa karriärmöjligheter!

Jacques Mwepu

Anstaltschef

Jacques i tjänst som kriminalvårdsrådgivare vid FN i Afrika

Jacques i tjänst som kriminalvårdsrådgivare vid FN i Afrika.