Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-08-28

Stort engagemang under Örebro Pride


Inlägget har följande kategorier:

Ett stort tack till samordningsgruppen på anstalten Hinseberg som arrangerade myndighetens deltagande i Örebro Pride 2017 i lördags.

Gruppen gjorde en utomordentlig planering och har mobiliserat kollegor från sju verksamhetsplatser som deltog i Pridetåget. Många kollegor kom från anstalterna Kumla, Karlskoga, Hinseberg, häktet och frivården Örebro som tillhör det nära klustret. Vi hade även medarbetare som kom hela vägen från anstalten Salberga i Sala.

Totalt deltog ca 60 tjänstemän och ett dusintal anhöriga utöver det. Årets deltagande var därmed det största deltagandet någonsin i Örebro Pride. Vi är naturlitvis mycket glada för den fina uppslutningen vi fått och att samordningen med så många aktörer lyckats med att nå ett så bra deltagande. 

Ett mycket prydligt blåklätt kortege möte allämänheten längs Örebros gator och delade ut profilartiklar samtidigt som vår marsch var en tydlig och synlig markering av vår värdegrund för allmänheten och för myndigheten i sig. Informationsspridningen vid vår monter tidigare under dagen i Pride Parken var också en stor succé.

Jacques Mwepu, anstaltschef Hinseberg