Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-12-06

Ämnesplanerna under lupp


Inlägget har följande kategorier:

Lärarnas gemensamma arbetsdagar har ämnesplanerna under lupp

På bilden ser ni tre av våra rara kollegor. Från vänster Tommy Nyman, rektor i region Stockholm, Klara Mramor, ämnesansvarig för engelska i region Stockholm och Anna Andersson, lärare i engelska på anstalten Hinseberg. Här grillas en ämnesplan till den grad att paparazzi kan härja fritt. De gemensamma arbetsdagarna för lärcentrum i hela riket gick av stapeln 27 och 28 december. Det var tredje gången gillt att vi möttes på Skogshem och Wijk, som ligger vackert på Lidingö, med utsikt mot Värtan.

Vad är det som händer på arbetsdagarna? Det långsiktiga kvalitetsarbetet i ämnena är en av orsakerna till att vi möts. Ett viktigt mål för alla ämnesgrupper denna gång var feedback. Allt material granskades tillsammans med ansvarig rektor.

Det finns givetvis en del röster som ställer sig frågande till gemensamma ämnesplaner och med argumentet att man inte skulle kunna vara flexibel eller utgå från den studerande.
Det är nog ganska självklart att alla aldrig kommer arbeta likadant, studerande är olika och lärare har olika undervisningsstil. Men, målet är inte att arbeta likadant utan likvärdigt och en av bonuseffekterna av alla diskussioner kring ämnen är ju det att man kommer alltid ett steg närmare det där som är likvärdigt.

/Hanna Pohjola, lärare anstalten Österåker