Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar när Frivårdens personal lyssnar på grupp som sjunger vid julbordet.

2017-12-14

Fokus på hedersrelaterat våld och arbetsmiljö


Inlägget har följande kategorier:

Den årliga två-dagarskonferensen i Vadstena kloster. I år med fokus på hedersrelaterat våld och arbetsmiljö.

Varje år arrangerar frivården Östergötland en två-dagars konferens för vårt verksamhetsområde (VO). Då träffas frivården Västervik, Norrköping och Linköping. I år samlades vi i Vadstena kloster för flera intressanta föreläsningar med fokus på hedersrelaterat våld och arbetsmiljö.

På torsdag vid lunchtid togs vi emot av den kommitté som arrangerat de två fullspäckade dagarna. Vi började med gemensam lunch och gick sedan vidare till två på varandra följande föreläsningar om hedersrelaterat våld.

Konferenskomttén

Först ut var Jenny Yourstone som föreläste om hedersrelaterat våld ur ett forskningsperspektiv. Vem förövaren är och vilka dennes riskfaktorer är har för Sverige och resten av världen varit ett relativt outforskat ämne. Nu har Kriminalvården i samarbete med Länsstyrelsen påbörjat sådana studier och mycket intressanta resultat har framkommit. Syftet förstår jag är att kunna påbörja arbetet med att förebygga våld genom att känna igen den presumtiva gärningsmannen, men förstås även att kunna erbjuda dem återfallspreventiva behandlingsinsatser. Ett för mig intressant perspektiv är att förövarna många gånger inte alls drivs ur ilska och aggression och att de därför inte heller "passar in" i de program som Kriminalvården erbjuder män som utövar våld och som ofta grundar sig i personlighetsmönster och attityder som stödjer våld.

Efter Jenny fick vi äran att lyssna på Juno Blom. Hon arbetar för Länsstyrelsen och beskrev hedersrelaterat våld och förtryck utifrån de berördas perspektiv. Hon träffar många av de personer som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld i sin hemmiljö. Vi fick ta del av några av de gripande berättelser hon fått ta del av och gav på så vis en mer nyanserad bild av såväl förövaren som brottsoffren än den vi får i media eller i mötet med klienten i anstalt eller frivård.

Efter en kväll med mingel, julbord och en god natts sömn i något av klosterhotellen möttes vi av frukostbuffé med fortsatta diskussioner kring gårdagens tankeväckande ämne. Snart därefter drog Kristina Landemark igång såväl diskussioner som eftertanke kring vår arbetsmiljö. Hur bra är vi själva på att stå upp för varandra och oss själva? I vårat arbete som programledare, frivårdsinspektörer, administratörer och chefer har vi ett ansvar inte bara för de klienter som besöker oss, utan även för varandra.

Kristina Landemark - diskussion kring frivårdens egna arbetsmiljö

//Miriam - Frivårdsinspektör, frivårdens Västervik