Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på när Bo tackas av med fika tillsammans med två tidigare kollegor.

2017-12-19

Frivårdens samarbete med Arbetsförmedlingen


Inlägget har följande kategorier:

Vår särskilt utsedda arbetsförmedlare går i pension. Vi kommer att sakna dig Bo!

Frivården i Västervik har sedan flera år haft en särskilt utsedd arbetsförmedlare som enbart arbetat mot frivårdens klientel. Bo Ek som han heter har varit enormt uppskattad bland både klienter och personal (i mitten på bilden ovan). Nu har det dock blivit dags för Bo att gå i pension och under veckan hade vi avtackning för honom.

Frivårdens klientel har som grupp svårare att komma ut i arbetslivet än andra grupper. Av den anledningen har Arbetsförmedlingen och Kriminalvården genom sitt samarbete kunnat erbjuda denna grupp mer stöd och insatser för såväl utbildning som praktik och arbete.

Bo har under sina snart fyra år på frivården kommit varannan vecka och tillsammans med frivårdsinspektören träffat den arbets- eller utbildningssökande klienten. Däremellan har han följt sina klienter på hemmaplan i Oskarshamn, Vimmerby, Hultsfred eller Västervik med omnejd. Min personliga upplevelse är att även klienter som tidigare haft dåliga erfarenheter av samarbete med andra myndigheter, t.ex. Arbetsförmedlingen, verkligen har upplevt gott bemötande och faktiska framsteg på utbildnings- och arbetsmarknaden. Bo har genom sitt uppdrag haft utökade resurser men han har även genom sitt sätt att bemöta våra klienter visat att det finns hjälp att få.

Men så var då dagen kommen för Bo att gå i pension. Dagen till ära bjöd han på tårta. Tillsammans hade vi dessförinnan satt oss ned på Restaurang Gertrudsvik för en gemensam lunch.

Härmed vill jag å frivårdens vägnar tacka för ett gott samarbete.
Vi kommer att sakna dig Bo.


Med vänlig hälsning
Miriam och frivården Västervik