Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar ett rum med våningssäng i ett halvvägshus.

2017-12-21

Karin får testa på arbetet på fältet - del 3


Inlägget har följande kategorier:

Det finns några extrema skillnader - som det där med vapnen... men likheter att man specialiserar sig på exempelvis sexualförbrytare eller grovt kriminella.

Under min vecka med dessa kollegor gjordes även besök på olika halvvägshus för möten med klienter (bild ovan). Ett av dessa besök var med en sexualförbrytare. Den här herren dömd för att ha förgripit sig på sina yngre syskon och har gjort många år inne i anstalt. Han har genomgått behandling under sin verkställighet, men behov av fortsatta insatser finns, som genomförs på halvvägshuset. En del i behandlingen av sexualförbrytare, för att ha underlag till denna, är att det genomförs lögndetektortest. De är inte tillförlitliga att använda i rättegång, men de har valt att använda den under pågående övervakning. Det ger personalen en indikation på vad och hur klienterna tänker och gör. Detta är en oerhört kontroversiell metod i mina ögon, jag har svårt att ta in användandet av det. Därutöver finns även en speciell lögndetektor för just sexualförbrytare. Men denna maskin sätts elektroder på könsorganet för att mäta fysiska förändringar. Öh - va? Hur sa? Mäter de erektion? Japp, så är fallet. Hrm..... intressant....?! Den här klienten hade misslyckat just detta test, där resultatet visade att han tänder även på nyfödda barn, inte bara de har redan förgripit sig på. Han förnekande starkt att resultatet var sant - men det till trots visade lögndetektorn det motsatta. Om en vanlig lögndetektor är kontroversiell så är denna än mer kontroversiell...

Under många av samtalen med handläggare, mellan handläggare, under "staffing" och även under klientbesök har "safety plan" diskuterats. Det skulle på sätt och vis kunna jämföras med den hemställan/ansökan som klienter i Sverige gör på häkte och anstalt. Dvs en ansökan om att få exempelvis ha en mobiltelefon, att få besöka ett köpcentrum, att få göra ditten och göra datten. En av sexualförbrytarna önskade ha en dator – varvid svaret blev "put it in your safety plan and I'll look into it". Dessa safetyplans diskuteras under deras kollegium och i många fall blir det avslag. I dessa fall stryks det från listan och med ett handskrivet NO! intill önskemålet. Även om det är många år sedan jag hade min anställning på anstalt så har jag nog inte fel när jag påstår att så enkelt är det inte att ge ett avslag till våra klienter?! Dessa safety plans är en åtgärd för att minimera riskerna för att klienterna ska återfalla i brott. De begränsar deras liv,

Jobbar deras Parole Officers behandlingsinriktat? 

EPICS (Effective Probation in Community Service) - motsvarighet till Svenska frivårdens behandlingsmetod STICS

Ja, det skulle man på sätt och vis kunna svara ja på. Frivårdsinspektörer i Colorado har sedan några år utbildats i EPICS (Effective Probation in Community Service). EPICS har sitt ursprung i STICS - som ju är det frivårdsinspektörer i Sverige utbildats i under de senaste åren. Men det tar tid för implementeringen att landa ordentligt. Förståeligt att det är potentiellt svårt att kombinera en extremt tydlig kontrollerande roll med en stödjande/behandlande sådan. Då med tanke på att deras personal bär vapen och har mandat att arrestera sina klienter. Jag erbjöds att sitta med när Parole Officer Mr. John Bogner skulle genomföra ett sådant samtal, som han även spelade in för vidare återkoppling från sin EPICS-coach. Jag kan inte annat än imponeras av hans förmåga att balansera den kontrollerande och den stödjande rollen. Så det kanske går att kombinera ändå? Trots deras extremt tydliga kontrollerande roll med mandat att arrestera? Fokus under samtalet lades på att klienten själv skulle reflektera hur han hade kunnat göra annorlunda vid ett tillfälle han valde att ta droger. Äntligen lite hemmaplan för min del! Det är min arbetsvardag, och jag passade även på att ge lite direkt återkoppling till "min kollega" när mötet var avslutat. Det är dock inte bara Parole Officers som jobbar med EPICS-metoden, utan även personalen på exempelvis Tooley Hall (halvvägshuset), men där jobbar de med metoden på gruppbasis. Inte en helt orimlig tanke att det skulle kunna fungera som komplement kanske i Sverige?

Andra likheter - kollegium (som de kallar för staffing), på ett ungefär i alla fall. Men eftersom de har väldigt många sexualförbrytare så har de specifika kollegium för dessa ärenden. Men det innebär att de har mycket god kunskap om varandras ärenden, vilket är nödvändigt eftersom de alltid är minst två vid hembesök. Men de har även kollegium för klienter kopplade till gäng. Ja, gäng..... det är nog i underkant att säga att de har problem med gängkriminalitet.

Reflektioner? Det där med sekretess är ingenting som de ens funderar över, eller det kanske de gör... Men här pratas det vitt och brett om klienter, till och med inför andra klienter. Det pratas med offer. Det pratas med familj. Det pratas med arbetsgivare. Det pratas med nya flickvänner. Det är en underdrift att säga att vår sekretess är betydligt hårdare. Kanske på gott och ont. Ibland kan det ju faktiskt finnas fördelar med att prata med anhöriga – som kanske har en helt annan bild av en klients situation och hur 
omgivingen uppfattar hen.

Karin tillsammand med Parole-officers

Djungelvrål - en gåva med ett blandat mottagande

Sammanfattningsvis finns det några extrema skillnader - som det där med vapnen... men likheter att man specialiserar sig på exempelvis sexualförbrytare eller grovt kriminella. Man har som fokus att invånarna i Colorado Springs skall skyddas från att bli utsatta för brott. När det gäller samtalsmetoder så är de utbildade i MI, och flertalet använder sig av EPICS. Även om nyutbildning av EPCIS för närvarande är på paus eftersom implementeringen har varit svår. Veckan avslutades med att, i princip samtliga på kontoret, fick en utsökt tack-för-mig-och-för-att-ni-varit-välkomnande-gåva..... Djungelvrål.... Så många tappra människor som var vänliga nog att faktiskt testa detta - trots att de såg sina kamrater lida och nästan svimma av chock. Jag tror fortfarande att några av dem är ytterst tveksamma till att detta är något många av oss svenskar uppskattar, på riktigt!

//Karin