Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bild på taggtråd i cirklar.

2017-12-05

Måndag 30/10 - nya rundturer på anstalter


Inlägget har följande kategorier:

Tre nya spännande fängelserundvandringar med svetssimulatorer och den nya siffran "Huttihuu"

Nu hade vi ju då lämnats till vårt eget öde utan vår värd/guide Adrienne och skulle på egen hand ta oss ner till Pueblo. Vi körde ju så klart lite galet, eller snarare - vi körde till fel anstalt först (av de tre vi skulle besöka). Men det var inga buttra miner eller rullande ögon från personalen, och vi kom ju rätt till slut. Första stoppet YOS - Youthful Offender System (för den manliga populationen) och La Vista (för unga tjejer). Det börjar bli ohyggligt mycket information på ganska få dagar, men om vi förstått det hela rätt är detta en (två) anstalt(er) för ungdomar från 14-19 år när brottet begicks, men skall dömas innan sin 21-årsdag. I detta fall döms de som vuxna, men får möjligheten att verkställa på YOS/La Vista till en tredjedel eller hälften av den strafflängd som finns i botten. Strafflängden är mellan 2-7 år, men i de fall där ungdomarna inte möter de förväntningar som ställs under tiden på YOS/La Vista kan de således få sitt straff omvandlat till en strafftid motsvarade vad en vuxen hade fått. Rätten kan alltså besluta sig för att anse en 14-åring dömas som vuxen, men ges möjligheten att avtjäna som en ungdom. Domen registreras permanent i belastningsregistret, vilket samtliga vuxna domar gör. Innehållet i verkställigheten på YOS och La Vista fokuserar på ett initialt bootcamp och de jobbar vidare med nivåer av faser (utgångspunkt KBT efter bootcamp) och dessutom, ju bättre man uppför sig, desto högre ranking får man tills man eventuellt når Phoenix-nivå. Då får man fler fördelar inne på anstalten, så som exempelvis att i gymmet träna med fria vikter. Återfallsfrekvensen för de som fullföljer verkställigheten ligger kring 32 %, till skillnad från övriga anstaltsklienter där siffran är kring 50 %.

YOS uppställning

YOS - uppställning, Glenn, Johan & karin

Efter inledande info går vi vidare till anstaltslokalerna för ungdomarna. Vi blir ohyggligt imponerade av deras simulatorer, som ger de intagna möjligheterna att träna på egenskaper innan de utför dessa i ordinarie utbildning. Herrarna i studiebesökssällskapet testade att svetsa, som enligt Johan var svårare än det är på riktigt. Likväl - en mycket god idé, såväl som ekonomiskt som att man kanske vågar prova fler saker än annars. Simulatorer fanns även för vanliga körkort. Dessa simulatorer fick Johan att hoppa högt av glädje (eller ja, hoppade kanske inte rent fysiskt, men ni förstår) - dessa önskar han mer än gärna att våra produktioner i Sverige kan beställa hem. En mycket intressant tjänst på YOS och La Vista är deras Parole Officer som sitter placerad på anstalten. Till syfte att hjälpa de intagna att förbereda sig praktiskt inför frigivning, både med hur man betalar räkningar, hur man skriver cv och övriga förberedelser.

Welding - Johan & Glenn testar svetssimulator

Nästa anstalt (den tredje denna förmiddag) - ett par hundra meter bort. Denna gång San Carlos säkerhetsnivå 5 – dvs den högsta säkerhetsklassen. Deras intagna kan dock variera från säkerhetsnivå 1-5. Deras fokus är att erbjuda intagna med kronisk eller akut psykisk ohälsa en plats i den "coloradiska" fängelsesystemet. Tanken är att de intagna ska gå från känslan av att vilja isolera sig i ett single-bedroom till att vilja flytta in i ett dubbelrum. Allt för att träna de intagna att umgås med andra människor, snarare än att vilja isolera sig självmant. Här finns psykologer, terapeuter och personal med kunskap kring psykisk ohälsa. Eftersom dessa klienter är så pass psykiskt sjuka har Department of Corrections i Colorado skapat speciella bord där de fortfarande bär handfängsel som är fästa genom hål i bordet. Dessa bord möjliggör att de intagna kan sitta i gemensamma utrymmen utan att de fysiskt kan ge sig på någon annan. Tyvärr syns inte hålen i bordet eftersom vi så tjusigt lagt våra händer för, men kedjorna som är fästa i handfängsel går genom dessa hål. Utöver detta specialbord fick Glenn testa en specialanpassad transportstol för utåtagerande klienter som behöver transporteras.

San Carlos table - Karin, Johan & Glenn vid specialbord byggt för att psykiskt sjuka ska kunna anpassa sig till social kontakt

Vi kan konstatera att anstalterna än så länge har visat upp enorma resurser i form av sjukvård på plats, psykologer, sysselsättning som ger "gesällbrev" till de intagna att ha med sig till utsidan. Å andra sidan är fängelsepopulationen så pass stor att till exempel sjukvårdsresorna hade blivit otaliga ifall de skulle transporteras till sjukhus för sådant som våra svenska klienter blir.

Studiebesöket avslutas med att försöka lära personalen som lotsat oss runt att räkna på svenska. (Vi försökte även lära Adrienne häromkvällen). Det går rätt bra tills vi kommer till siffran sju. Alla viker sig av skratt när de mest puffar ur sig ett "huuu" och senare även ett "huttihuu"...

Ännu en dag med tonvis av information är till ända.... Men innan vi lämnar Pueblo passar vi på att äta vid ytterligare ett rekommenderat ställe. Grey's Coors Tavern. Deras berömda Slopper. Det är helt enkelt två hamburgare täckta med chili (dvs en sås). Låter och ser inte så inbjudande ut, men den är vad man kan säga "packed with flavor". Det ska senare visa sig bli Glenns absoluta favorit under resan.

//Karin, Glenn & Johan