Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-12-14

Samverkan mellan yrkesutbildning och lärcentrum


Inlägget har följande kategorier:

Vår nya nationella yrkesutbildningssamordnare Ann-Christin Kobusinski Ehn tittar på former för formell yrkesutbildning inom kriminalvården.

Vi har alla träffat henne på flera gemensamma arbetsdagar, men det är ändå på sin plats att påminna om vad Ann-Christin Kobusinski Ehn gör inom Lärcentrum och Vuxenutbildningen.

1. Vem är du och vad är din funktion inom lärcentrum?
Jag arbetar sedan januari i år som Nationell yrkesutbildningssamordnare vilket är en ny funktion inom Kriminalvården. Mitt arbete handlar om att hitta former för formell yrkesutbildning inom kriminalvården vilket är lite av en utmaning. Enstaka kurser i yrkesämnen kan ses som ett komplement till de arbetsmarknadsutbildningar som finns på vissa anstalter och som Arbetsförmedlingen ansvarar för.

Genom att erbjuda enstaka kurser i yrkesämnen kan vi bredda utbudet av studier via Lärcentrum och också kunna erbjuda fler klienter möjlighet att läsa yrkesämnen. Under året som gått har jag gjort en inventering av anstalternas förutsättningar för att se vilka verksamheter som finns på respektive anstalt och se vilka möjliga kurser som kan kopplas till olika verksamheter, så att studerande får möjlighet till APL och att träna praktiska färdigheter.

En tanke är att hitta former för distansstudier av enstaka kurser inom yrkesämne så att så många som möjligt som har intresse ska kunna utbildas. Det finns redan idag några försök med enstaka yrkeskurser på distans där produktionsledaren är APL-handledare och där pedagogiskt stöd sker genom handledning från Lärcentrum med hjälp av yrkeslärare på distans. I dagsläget finns inte så många yrkeslärare anställda inom Kriminalvården men jag hoppas på att fler kommer till och att vi också kan utöka yrkesområden att utbilda inom.

2. Vad är det bästa med jobbet?
Under året som gått har jag haft möjligheten att besöka många anstalter där jag har träffat och pratat med klienter, produktionsledare, lärare på Lärcentrum och annan personal. Jag har mötts av många mycket engagerade personer som verkligen brinner för att hitta lösningar för klienterna så att de ska komma bättre ut. Jag upplever att personalen verkligen försöker se människan bakom brottet och att en person kan förändras om den ges möjlighet att hitta nya vägar t ex genom utbildning.

Med engagerad personal kan man komma långt och hitta nya lösningar. Vi har t ex under hösten kunnat hjälpa en av våra klienter att genomföra ett praktiskt gymnasiearbete inom ett yrkesprogram med stöd och engagemang från lärare på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning, handledare på Lärcentrum och betygssättande lärare på distans. Ett bra exempel på hur samverkan kan leda fram till nya lösningar utifrån klientens behov.

/Hanna Pohjola, lärare anstalten Österåker