Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


Bilden visar två glada deltagare på frivårdens julbord.

2017-12-20

Vårt årliga julbord


Inlägget har följande kategorier:

Många rim och skratt blev det när Frivården Västervik hade sitt årliga planeringsmöte med tillhörande Julbord, á la knytkalas

Förra veckan hade frivården i Västervik sitt årliga planeringsmöte. Denna gång i Gränsö slotts konferenslokaler. Under denna dag planeras nästkommande års verksamhet. Vem som ska ha vilket ansvarsområde, hur den geografiska uppdelningen mellan frivårdsinspektörer ska se ut samt vem som ska ha olika funktions- och trivseluppdrag.

Kriminalvårdsinspektör Thomas gick även igenom verksamhetsplanen för frivården Östergötland gällande 2018-2020. Den innehåller utvecklingsuppdrag som gäller för hela regionen som alla kontor i regionen behöver jobba med lokalt. Utvecklingsuppdragen delades upp till olika ansvariga för att vi ska kunna komma fram till hur vi ska jobba med att nå uppsatta mål.

Planeringsdagen innebär också en möjlighet att lyfta och diskutera andra saker av vikt för verksamheten. Den här gången diskuterades bland annat hur vi kan utveckla vårt bokningssystem av klienter, allt för att det ska vara så säkert och praktiskt som möjligt, två saker som inte alltid är helt förenliga.

Julbordsknytkalas

På kvällen hade vi även vårt årliga julbord (det är många årliga aktiviteter så här innan jul). Det innebär ett knytkalas där alla tar med sig någonting till julbordet. Vi har även en julklappsutdelning med tillhörande rim, många rim och skratt blev det. Min uppfattning är att dessa trivselaktiviteter inom arbetsgruppen har en positiv inverkan på arbetsmiljön även resterande dagar av året.

/Jimmy, socionomstudent på frivården i Västervik