Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-06

Alternativ till fängelse


Inlägget har följande kategorier:

En klient som under många år haft ett avancerat missbruk som varit kopplat till kriminaliteten har nyligen avslutat sin påföljd på ett behandlingshem.

Klienten hade nästan gett upp hoppet men fick en chans till och tog den. Under ett års tid var klienten placerad på ett behandlingshem och under detta år gjordes stora framsteg. Klienten är nu hemma och behandlingen fortsäter i öppenvård.

Frivården ställer väldigt höga krav på klienterna i allmänhet men i än högre grad på de som är dömda till ”kontraktsvård”. Behandlingsplanen för klienten på hemmaplan ser ut som följer:

  • One to One en gång per vecka. (Kognitivt behandlingsprogram med inriktning mot kriminalitet)
  • Samtal med behandlare på Beroendeenheten en gång per vecka.
  • Krimstics en gång per vecka (handläggarsamtal)
  • Träff med lekmannaövervakare en gång per vecka.
  • Lämna urinprov minst en gång per vecka.

Kontraktsvård innebär att hen döms till behandling och minst ett års övervakning i stället för fängelse. I lagtexten heter det "Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan". Klienten i fråga fick två års övervakning. I domen står det vilket fängelsestraff hen skulle ha avtjänat om hen inte fått kontraktsvård. Så länge hen följer behandlingsplanen behöver hen inte avtjäna fängelsestraffet.

För att kontraktsvård ska kunna bli aktuellt krävs att hens brott är kopplat till något som kräver behandling, till exempel missbruk av alkohol eller narkotika, kriminalitet eller psykisk ohälsa. Hen måste också samtycka till den behandling som frivården föreslår. Fängelsestraffet hen skulle ha dömts till kan inte heller vara längre än två år. Socialtjänsten i hens hemkommun måste acceptera att betala behandlingen efter att Kriminalvårdens betalningsansvar tar slut. Kriminalvården bekostar behandlingen på behandlingshem fram till det datum hen skulle ha blivit villkorligt frigiven.

Även om frivården lämnar ett förslag om kontraktsvård till domstolen innebär det inte att hen automatiskt får det. Det är domstolen som avgör om kontraktsvård istället för fängelse är ett lämpligt straff. 

/Frivården Västervik genom Ulf Jönsson