Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-01

Bättre ut - inte bara ord


Inlägget har följande kategorier:

Ofta påminns vi om hur våra insatser och vårt arbete med intagna är meningsfullt. Förra veckan bad en intagen mig att besöka en av anstaltens skollokaler där vi bedriver svetsutbildning.

Jag begav mig till skolan vid en kafferast där den intagne stolt visade mig resultat av ett skolarbete hon gjort. Hon blev dessutom väldigt glad när jag fotograferade arbetet och sa att jag skulle skriva om det.

Slipskåpet ni ser på bilden är ett imponerande verk som har tillverkats av en svetselev, en intagen på anstalten Hinseberg. Efter bara 4 månader i svetsutbildning har hon kommit så pass långt i utbildningen och förbättrat sig i både teori och praktik för att klara av jobbet med att tillverka skåpet från ritning till färdig produkt.

Tanken med slipskåpet är ett projekt som följer utbildningsplanen, där miljötänk ingår i den dagliga utbildningen gällande hantering av verktyg och maskiner. Skåpet väger drygt 120kg, är tillverkat i plåt och är anslutet till befintlig utsugsanläggning för att kunna transportera bort allt slipdamm som blir vid slipning av svetsfogar.  Detta bidrar till bättre luft i svetslokalen.

Svetsläraren låter deltagarna vara med och påverka sin miljö för att utveckla elevernas miljötänk vilket all industriverksamhet jobbar efter idag. De intagna som utbildas blir duktiga svetsare med en hög grad av miljömedvetenhet som efterfrågas på arbetsmarknad.

Anstalten Hinseberg bedriver en svetsteknisk arbetsmarknadsutbildning i samarbete med Arbetsförmedlingen sedan 2013.

En mycket stor andel av de intagna som slutfört utbildningen erbjuds praktik som ofta leder till arbete efter frigivningen.  På så sätt har klienten rustats med nya kunskaper och möjligheter för att komma bättre ut i samhället samtidigt som arbetsmarknaden fått nya tillskott i ett yrke där det råder brist på arbetskraft och där kvinnor är en minoritet.

Jacques Mwepu
Anstaltschef/Hinseberg