Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-06

Dagar med fokus på ISTDP


Inlägget har följande kategorier:

Under den gångna arbetsveckan har jag varit i väg på ytterligare ett tre dagars block av Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Detta var det elfte i ordningen och nu återstår bara det tolfte och sista blocket som kommer bli i slutet av mars.

Tillsammans med nio andra kursdeltagare har jag under de senaste åren haft den stora glädjen att få bli utbildad och handledd av Tobias Nordqvist, som syns på bilden ovan. Under åren har vi fått uppleva både frustration och tårar, att arbeta med klienter med hög ångest och starka känslor, väcker starka känslor i en själv. Dessa känslor har Tobias varit fantastisk på att hjälpa oss att uppmärksamma, tillåta existera och ta hand om. Det har även blivit många skratt och framförallt har jag upplevt en stor värme och tolerans i gruppen, detta sammantaget har gjort att det varit lätt att bjuda på sin egen litenhet och sina egna tillkortakommanden som terapeut. Det kommer kännas tomt när utbildningen är klar och jag hoppas att vi kommer kunna fortsätta träffas, kanske genom gemensamma handledningstillfällen. 

I ISTDP är utgångspunkten att psykiska symtom och relationsproblem ofta har en koppling till tidigare smärtsamma erfarenheter i viktiga anknytningsrelationer. Dessa smärtsamma erfarenheter leder till att personen utvecklar olika typer av försvar mot starka känslor. Dessa försvar fungerar till att början med som ett skydd för personen, men leder längre fram i livet till självdestruktiva mönster. Personen får svårigheter att ta hand om sina egna behov på ett funktionellt sätt, problem i relationer och kan få olika psykiska symtom. I ISTDP försöker terapeuten hjälpa klienten att bli medveten om och identifiera de försvar som hindrar hen från att kunna uppleva sina känslor och för att detta skall vara möjligt är det viktigt att terapeuten fokuserar på att skapa en nära och förtroendefull relation i terapin. När klienten tillåter sig att uppleva dessa känslor sker ofta en markant minskning av fysisk spänning, ångest och andra fysiska/psykiska symtom.

Två aspekter som ISTDP lägger stor vikt vid är klientens egen vilja att vara i behandling och att terapeuten är mycket uppmärksam på klientens ångest och när det finns behov, när ångesten blivit för hög, hjälper klienten att reglera ner den. För klienter som sitter frihetsberövade och genomgår en rättsprocess är det mycket lite som är på deras villkor, utifrån deras vilja. De kan inte själva välja när de ska äta, eller vad de ska äta, när de ska gå på förhör, när de ska gå på promenad, när de ska träna eller när de ska duscha. För att logistiken på ett häkte så stort som häktet Göteborg ska fungera måste saker ske på en angiven tid, detta är en självklarhet, dock en självklarhet som lämnar lite utrymme för klientens egen vilja. Att träffa mig som psykolog är alltid frivilligt och i våra samtal är det alltid klientens vilja som kommer först i form av att behandlingen kommer fokusera på det som hen vill ha min hjälp med. Detta är något som jag lägger mycket tid på att få klienten att förstå. Om inte klientens vilja finns med i behandlingen, blir det som att jag sitter och kör bil ensam. Det är klienten som ska köra och jag som ska sitta i sätet bredvid. Att vara häktad innebär i stort sett alltid en kris och hos många av de klienter jag möter är ångestnivån hög. ISTDP har gett mig verktyg som gör att jag kan hjälpa klienterna att reglera ner ångesten, genom att fokusera på vad som händer i kroppen när motstridiga känslor kommer upp i samtalet. När ångestnivån minskat kan det bli möjligt för klienten att upptäcka de motstridiga känslor som orsakat ångesten och få en ökad förståelse för sitt eget inre känsloliv.

/Sofia Boman