Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-17

En lärande myndighet!


Inlägget har följande kategorier:

Vi som är anställda inom Kriminalvården hävdar ofta att vår myndighet är en lärande organisation. I detta inlägg vill jag dela med er min erfarenhet som illustrerar detta på det specifika området som handlar om jämställdhet och jämlikhet.

Arbetet med jämlik- och jämställdhetsfrågor fick en helt annan betydelse för mig när jag fick mitt chefsuppdrag på anstalten Hinseberg där endast kvinnor är placerade. Som myndighet har vi ålagts att se till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att könstillhörighet inte påverkar i vilken grad klienternas behov tillgodoses. Dock utgör män en betydande majoritet i kriminalvårdsuppdrag och verksamheten har länge präglats av denna realitet.

Jag har ofta förväxlat begreppen jämställdhet och jämlikhet och trodde att de avsåg precis samma sak. Jag var inte noggrann med den klara distinktionen som måste göras mellan jämlikhet som handlar om alla individers lika värde avsett kön, religion, social tillhörighet, m.m. och jämställdhet som är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. En kvinnlig anställd påpekade detta för mig när hon insåg att jag blandade ihop dessa begrepp när jag pratade om ämnet i olika sammanhang.

Nu arbetar vi dagligen med handlingsplan för jämställdhetsintegrering med hjälp av många engagerade medarbetare. Parallellt med jämställdhetsfrågorna pågår även arbetet med likabehandlingsplan och jämlikhetsfrågor. Vi har särskilt utsedd personal som bevakar frågorna och utbildar samt över normkritik med personal och intagna genom diskussion och värderingsövningar.

Arbetet med utveckling inom dessa områden har gått fort hos mig som individ och kriminalvårdsmedarbetare. Detta har bidragit till ökat intresse och engagemang för HBTQ - frågor. Jag var så stolt när Hinseberg lyckades med samordning av myndighetens deltagande i Pridefestivalen i Örebro där jag själv deltog med min familj och många medarbetare.

I dagarna hade vi vårt regionala ledningsgruppsmöte i Region mitt och en av punkterna som beslutades var att anstalten Hinseberg precis som föregående kommer att samordna myndighetens deltagande i Pridefestivalen i Örebro.

Jag har tidigare kritiserat myndighetens aktiva involvering i Pridefestivaler när anställda gavs tillstånd att bära uniform under paraden. Jag var av den uppfattningen att deltagande i Pride var en privat sak. Jag tog för givet att diversitet i sexuell läggning var väl etablerad rättighet i Sverige. Med åren har jag lärt mig att inse det symboliska värdet av att visa öppet vad vi står för, särskilt i dessa dagar när intoleransen är på frammarsch!

/Jacques Mwepu
Anstaltschef Hinseberg