Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-21

Konflikt på schemat


Inlägget har följande kategorier:

Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. För en vecka sedan var jag i Stockholm för det första av fem kurstillfällen i konflikthantering, som jag ska gå under våren.

Under totalt tio utbildningsdagar kommer jag att få lära mig om konfliktkunskap, konfliktdiagnos, kommunikation i konfliktsituationer, konfliktinterventioner, konfliktvägledarrollen och strategier för robusta samarbetskulturer. Vår lärare heter Thomas Jordan och han startade denna utbildning för tolv år sedan.

Thomas Jordan är docent, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, samt fortbildare och handledare. Första gången jag kom i kontakt med hans arbete var när jag för några år sedan skrev ett paper i ämnet konflikter i handledning och då läste hans nyss utgivna bok med titeln Handbok i konflikthantering. Detta är en bok som jag sedan kommit att använda mig av vid de tillfällen då jag själv varit inne och försökt medla i konfliktsituationer. Jag blev mycket glad när jag såg att han skulle hålla i denna utbildning, då jag känner att jag behöver mer kunskap i ämnet, framförallt hur jag praktiskt ska gå tillväga.

Det blev två mycket givande dagar där jag verkligen kände att jag fick med mig mycket ny användbar kunskap. Konflikter är en naturlig del av livet, där det finns människor finns det konflikter. Vi berörs av konflikter på olika områden i livet, inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter som hanteras på ett dåligt sätt kan leda till frustration, försämrad kvalitet och effektivitet. De kan skapa ett negativt klimat på arbetsplatsen och i värsta fall leda till hälsoproblem som gör att vissa personer väljer att gå vidare till en annan arbetsplats.

Thomas pratade om att det finns ingen standardmetod hur en konflikt ska lösas, precis som med sjukdomar kan konflikter se väldigt olika ut och behöver ”behandlas” på olika sätt. I denna första delkurs fick jag med mig kunskap om hur jag kan göra klokare och bättre bedömningar av på vilken nivå en konflikt befinner sig. Att börja öppna locket på konflikten, ta upp röran, sortera i röran och lägga i olika högar beroende på vad de olika delarna i konflikten handlar om. Det är viktigt att komma ihåg att konflikter är inte bara problem, de är också en resurs att ta tillvara på, en energi. Konflikter visar att människor vill ändra på något. En konstruktiv hantering av konflikter kan därför leda till att verksamheter och organisationer utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar. Med detta i åtanke blir konflikter något mycket viktigt att arbeta med. Jag ser redan fram emot nästa kurstillfälle i början av mars.

/Sofia Boman, psykolog på häktet Göteborg