Alla inlägg


2017-02-17

Offender can change


Inlägget har följande kategorier:

Offender can change - visionen för Probation i Kenya. Motto för Kenya prison är: Rehabilitation and Justice. Bra och fina ord som uttrycker intentionen för kriminalvård i Kenya.

Hur bedriver man förändringsarbete hos klienter? När denna vecka är slut är 10 stycken prison officer och 10 stycken probation officers mer rustade i att rehabiliteringsarbete efter att ha genomfört en 3 veckor lång utbildning i risk och behovsbedömningar. Första två veckorna var teoretiska och utbildarna från Kriminalvården, Elisabeth Edström och Jonas Emerendtz, gjorde en strålande insats. Under sista veckan har deltagarna under 4 dagar utrett intagna på 3 olika fängelser och under observation genomfört egna utredningar. Den praktiska veckan har letts utav Christine och John från Probation och Amos och Lawrence från Prison. Dessa fyra utbildades vid förra utbildningen och har sedan dess fått en vana i att göra utredningar. Under veckan har de väglett och återkopplat till sina kollegor på ett otroligt bra sätt. Genom att utbilda personal från prison och probation tillsammans får deltagarna en bra insyn i varandras dagliga arbete vilket borgar för fortsatt god samverkan även framöver. Tre intensiva veckor är över och nu går deltagarna tillbaka till sina stationer och vi fortsätter arbetet med uppföljning och mentorskap.

En av cheferna från frivårdens huvudkontor vill särskilt skicka ett tack till Sverige för att vi förmedlar god kunskap och också att vi som land är föregångare i att ett samhälle bör gemensamt arbeta för att minska återfall i kriminalitet. I dagens Kenya finns det låg förståelse från medborgare och ledare om att kriminellas återkomst i samhället behöver stöd från flera håll, inte bara kriminalvården. En central nerv i all rehabilitering är att kunna göra bra risk och behovsbedömningar, så att intagna kan vara placerade på rätt anstalt och så att frivården kan lämna förslag till påföljd till domstolen. Och så klart så att både prison och probation kan göra bra verkställigheten genom att arbeta med de behov som klienter på individnivå har.

/Stefan och Petra