Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-27

Oh boy, oh boy, oh boy


Inlägget har följande kategorier:

Samarbete är viktigt! Rent fysiskt har jag 853,4 km till ett par av mina kollegor, Helena och Jessika, i Haparanda. Även om de egentligen inte är längre än ett telefonsamtal bort (och många samtal blir det för distanslärare) så kan jag ändå uppleva att mina kollegor är på tok för långt borta.

Vi som arbetar med vuxenutbildning är bokstavligen utspridda över hela landet, därför är det mycket värdefullt att få tillfälle att träffas allihop för att lära känna varandra, diskutera och arbeta tillsammans. Det underlättar så otroligt att få koppla ihop namn och röst med ett ansikte – en verklig person! 

Nyligen fick vi möjlighet till just detta under en tvådagarskonferens. Syftet med konferensen var att öka kvaliteten i undervisningen och genomströmningen i kurserna, genom ökat kollegialt lärande med fokus på distansundervisning. 

Lärarna ska tillsammans ta fram en gemensam mall för en studieguide som ska gälla för alla kurser inom vuxenutbildningen. Det här ska stärka likvärdigheten, rättssäkerheten och samarbetet oss lärare emellan. 

”Vi är alla en del i samma uppdrag – att stärka förutsättningarna för klienter att höja sin utbildningsnivå”, säger Lena Broo, chef för vuxenutbildningen. (Bilden nedan.)

Under dagen fanns tid till att ta en promenad i de fina omgivningarna för att diskutera olika uppgifter - walk and talk. Här är det Göran Wirén, Anders Sjöqvist och Hanna Pohjola som poserar vid ett träd som vi fascinerades av.

Hanna Pohjola, engelsklärare på Österåker, säger så här om konferensdagarna:

”Det är en riktigt trevlig överraskning för en nykomling att lärarna inom vuxenutbildningen möts flera gånger om året på gemensamma konferenser. Det är ett skönt och mixat gäng och jag tar med mig en hel del intryck från det senaste mötet. Det som känns mest värdefullt är tiden man har att samtala med kollegor och särskilt med dem som man delar distansstuderande med. Temat för den senaste konferensen var distansstudier och det är väl det som jag känner mig mest osäker kring, eftersom jag aldrig hållit på med det tidigare. Men ve den som ger sig, det ska nog gå bra att lära sig detta, fast man är en relativt gammal hund!”

Tomas Lundberg, lärare på anstalten Täby och Gunilla Adelbrun, lärare på anstalten Karlskoga har klätt upp sig inför den gemensamma middagen på kvällen.

Bordsplaceringen hade temat båt, efter forskaren och författaren till vårt referensmaterial, John A Bååth. Alla bord hade en sång som skulle framföras under middagen, mitt bord fick Oh boy, oh boy, oh boy – en gammal goding från 1946. Den skildrar ett brittiskt flottbesök vid Vinga, men vi kände oss manade att ändra lite… Ett litet smakprov: ”Tusen klienter på kunskap blir rik, oh boy, oh boy, oh boy”. Nåja, inte det fyndigaste och inte heller det mest skönsjungande bordet kanske, men trevligt hade vi allihop tillsammans!
Avslutningsvis kommer en glad bild på Haparandalärarna Jessica Lindbäck och Helena Brushane.

 

/Ulrika Larsson, Anstalten Gävle