Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-21

Samverkan om fotboja (IÖV)


Inlägget har följande kategorier:

I början av året började en ny organisationsstruktur och en ny arbetsordning att gälla. Det övergripande målet med den nya strukturen var bland annat att Kriminalvårdens kärnverksamhet ska ledas och stöttas effektivare. Den nya organisationen ska skapa enhetlighet och långsiktighet.

Från Vänster: Ulrika Willborg, Madeleine Tigerdotter, Elin Calderon, Janna Salo, Malin Bergsten

Den 12 januari integrerades frivården Västervik med frivården i Norrköping och Linköping och vi blev frivården Östergötland, med frivårdschefen placerad i Norrköping.

Som en del i att verksamheten i frivården Östergötland ska bli enhetlig träffades handläggare som arbetar med fotboja (IÖV) och samhällstjänst på frivården i Västervik för att dela erfarenheter och skapa gemensamma rutiner som ska gälla i hela området. Samverkansmöten med en tydlig agenda är oftast bra och i det här fallet var det mycket bra. Rutinerna finslipades och förhoppningen är att inom en överskådlig tid ska utredningsarbetet och dokumentationen vad gäller IÖV vara likriktad och enhetlig.

På plats i Västervik var från Linköping Madeleine Tigerdotter, från Norrköping Jaana Salo och Elin Calderon samt från Västervik Malin Bergsten och Ulrika Willborg.

/Ulf Jönsson, frivården Västervik

Fakta om IÖV

Intensivövervakning är ett alternativt sätt att avtjäna sitt fängelsestraff, som innebär att straffet avtjänas i hemmet. Den som döms till fängelse i högst sex månader kan ansöka om intensivövervakning med elektronisk fotboja.