Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-17

Utbildning – första veckan


Inlägget har följande kategorier:

Jag har tidigare i frivårdsbloggen nämnt att jag ska på utbildning. Nu har snart första veckan på frivårdens grundutbildning passerat, och jag är mycket glatt överraskad över utbildningens innehåll.

Alla Kriminalvårdens anställda får efter anställning genomgå en grundutbildning. Frivårdsinspektörer deltar först i en grundläggande kriminalvårdsutbildning under fyra veckor. Därefter ska personer anställda för att arbeta som frivårdsinspektör genomgå en särskild grundutbildning med inriktning på specifika frivårdsfrågor. Själv genomgick jag kriminalvårdsutbildningen år 2009 då jag arbetade som programledare på anstalt. Nu har det alltså blivit dags för vidarutbildningen med fokus på frivård.

Under den första veckan har vi avverkat ämnen som frivårdens historia, barnperspektiv, regelverk, social inlärningsteori, RBM och Krimstics, straffrätt och påföljder samt säkerhet i frivård. På morgondagens schema står bland annat våldsbejakande extremism.

För mig personligen måste jag säga att föreläsningen om straffrätt och påföljder var särskilt intressant. En domare kom till oss och berättade om tingsrättens arbete och förklarade på ett mycket hjälpsamt sätt om olika påföljder och varför vissa brott oftare än andra ger fängelse trots samma straffvärde. Visste ni till exempel att brottets art till stor del påverkar om klienten får fängelse eller frivårdspåföljd? Alltså inte bara straffvärdet på brottet och behovet av insatser. För mig som frivårdsinspektör är det hjälpsamt både i mitt arbete med personutredningar, alltså när jag ska föreslå påföljder inför tingsrättsförhandlingar, som för arbetet med att hantera nydömda klienter.

Ytterligare ett stort utbyte av att vara på utbildning är förstås att träffa kollegor från Sveriges alla delar och höra om hur andra frivårdskontor arbetar.

Hej så länge
Miriam, frivården Västervik