Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-24

Utbildning – vecka 2


Inlägget har följande kategorier:

Om förra veckan handlade mycket om VARFÖR vi arbetar som vi gör i frivården har denna vecka fokuserat på HUR vi ska arbeta.

Vi har lärt oss att planera klienternas verkställigheter och att skriva personutredningar (yttrande i brottsmål). Vi har även pratat om samverkan och hur olika det ser ut beroende på vart i landet vi bor. Här finns mycket att lära och förbättra! Samtidigt har det för mig blivit tydligt vad som fungerar bra och varför. Mer skriftliga överenskommelser och tydliga rutiner verkar vara en bra start för ett lyckat samarbete.

Vi har även pratat hur vi på ett bra sätt kan använda oss av så kallade lekmannaövervakare (läs mer om lekmannaövervakare här). Att bli lekmannaövervakare innebär att finnas som ett stöd för en person dömd till kriminalvårdspåföljd. Det innebär därtill en form av kontroll. Ofta är det klienten själv som föreslår vem hen vill ha som lekmannaövervakare. I andra fall är det frivilliga personer som åtar sig uppdrag varpå frivården gör en lämplig matchning mellan den frivillige och klienten.

Ytterligare ett trevligt inslag på utbildningen är de fikapauser och lunchraster som ger upphov till såväl personliga som arbetsrelaterade diskussioner med kollegor.

Trevlig helg! 

Miriam, frivården Västervik