Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-02-03

Why do people make crime?


Inlägget har följande kategorier:

Vad är det som gör att vissa begår brott och andra inte? Är det samma riskfaktorer vart vi än befinner oss i världen? Efter ett långt och krävande utvecklingsarbete med utbildningsmaterial, manualer m.m. utbildas just nu den andra gruppen Kenyanska kollegor i risk- och behovsbedömningar.

Utbildningen är inne på första veckan och självfallet finns det många frågor och ibland förvirringar som hanteras med handfast kompetens och erfarenhet av våra fantastiska utbildare; Elisabeth Edström från sektionen för programutbildningar på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping och Jonas Emerentz från riksmottagningen på anstalten Kumla.

Så här 4 dagar in i utbildningen (av totalt 9) låter det så här från deltagarna:

Fausiah Hamisi (2:a fr höger) från Probation säger ”Verktygen som vi tränas i kommer att innebära mer arbete för mig när jag ska göra Pre Sentence Reports eftersom jag måste gå mycket djupare i mina intervjuer än jag har behövt göra tidigare”. Fausiah fortsätter; ”Samtidigt ser jag att jag kan få så mycket mer information genom att ställa frågor inom områden som jag inte tidigare gjort, till exempel om fritidsintressen. Och jag måste få mycket och djup information om jag ska kunna göra en bra risk- och behovsbedömning”.

Ephantus Kariuki (längst t höger) från Kamiti Prison säger att ”De riskbedömningar vi gjorde tidigare för att kunna klassificera intagna var väldigt grunda. Det vi nu lär oss kommer att medföra att vi kan göra ett mycket bättre arbete. Intagna kan placeras i rätt säkerhetsklass för att kunna bli bättre rehabiliterade och det kommer också att bli säkrare på fängelset”. Svårigheter? ”Det är svårt att lära sig nytt när man är nästan 50 år och det är tufft att sitta stilla och lära sig under långa dagar”.

Vad säger Elisabeth och Jonas? Hur går det så här långt? ”Deltagarna är kunniga och hungriga. Många är seriösa och ambitiösa och arbetar hårt. Mindre intresserade av raster än att arbeta. Vi ställs ofta på prov och vi måste hela tiden anpassa, försöka förstå och vara beredda att ändra i utbildningen och hur vi lär ut. Att utbilda i risk- och behovsutbildningar ställer höga krav på oss och till detta kommer att allt är på annat språk”.

Nu ska de 20 deltagarna, 10 från Probation och 20 från Prison, kämpa på i den teoretiska delen i drygt en vecka till. Sedan följer en praktisk vecka då de ska fortsätta utveckla sina kunskaper i att göra risk- och behovsbedömningar på ett annat sätt än tidigare, med nya kunskaper, manualer och verktyg. Det är väldigt intressant att följa utvecklingen och även se hur det goda samarbetet mellan personal från frivård och anstalt utvecklas, dag för dag.

/Stefan och Petra