Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-01-27

Lärcentrum - Arbeta och studera


Inlägget har följande kategorier:

Att vara lärare på en anstalt är på många sätt annorlunda ut mot för hur det är på en vanlig skola. I de kommande inläggen ska jag försöka beskriva hur det ser ut för mig och mina studerande här på anstalten Gävle.

Vår skolverksamhet bedrivs på så kallade Lärcentrum och dessa finns på alla anstalter och på några häkten runt om i landet. Där arbetar behöriga lärare och handledare. Våra elever kallar vi för studerande, eftersom vi vill framhäva att det rör sig om studier på vuxnas premisser. De kan vara i väldigt varierande åldrar, allt från ungdomar till väldigt vuxna, ja, rent utav äldre. Alla får studera, men de yngsta och de med lägst utbildningsnivå har förtur.

Min dag börjar alltid med att jag måste passera igenom slussar för att komma till min arbetsplats. Slussarna öppnas av personalen i centralvakten så det gäller att de känner igen mig trots full vintermundering och mörker. 

Jag brukar hinna med att kolla mejlen inne på kontoret innan de studerande dyker upp, runt tjugo i åtta. Killarna (det är endast manliga intagna hos oss) blir slussade av vårdare som kommer hit med dem, antingen från normalavdelningen, eller från behandlingsavdelningarna. De hålls avskilda av diverse säkerhetsskäl, och har därför arbetsrum i skilda delar av Lärcentrum. Mitt kontor ligger mitt emellan och utgör själva kärnan. 

När de kommer sätter de sig på sina platser och sedan gör de ofta likadant som jag nyss gjorde; de kollar sina mejl. Via våra datorers utbildningsplattform, InIT, (intagnas IT) har de nämligen kontakt med sina distanslärare, som befinner sig på ett Lärcentrum på en annan anstalt. 

En del studerande, som läser mina ämnen, har förstås mig som lokal lärare, ända till dess att de byter anstalt av någon anledning, då blir jag deras distanslärare istället. Mycket smart! På det här sättet kan Kriminalvårdens vuxenutbildning, tack vare alla 130 lärare, hålla igång en rikstäckande verksamhet med ett utbud på ett hundratal olika kurser. Det finns möjlighet att läsa in ämnen på grundläggande nivå, gymnasial nivå, eller SFI. Kursstart sker kontinuerligt hela året, och alla har egna individuella studieplaner utifrån deras förutsättningar.

För många är utbildning ett mycket meningsfullt sätt att förvalta sin tid på anstalt och det är också många som tar väl vara på den möjligheten. I dagsläget är det hela 1116 personer i landet som är aktiva i studier.

Många kommer ut från verkställigheten med godkända betyg och nya kunskaper. Dessutom har de med all säkerhet ett ökat självförtroende när det gäller att studera i vuxen ålder. Förhoppningsvis kan de kanske fortsätta sina studier på egen hand.

Tillsammans ska vi i Kriminalvården medverka till att göra våra intagna bättre rustade att leva ett liv utan kriminalitet och missbruk när de lämnar oss. Vår vision är ”Bättre ut!” och jag är otroligt tacksam över att få möjlighet att bidra till det genom vår verksamhet.

Ulrika Larsson, Gävle