Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-01-20

Därför satsar vi på nyanlända


Inlägget har följande kategorier:

Kriminalvården är en av ett flertal myndigheter som fått i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända för praktik. Kriminalvården har konkretiserat satsningen och har kan erbjuda 450 praktikplatser till nyanlända fram till 2018.

I detta inlägg vill jag presentera en nyanländ som praktiserar hos oss på anstalten Hinseberg och som imponerar! Han heter Naser Alkateb (på bilden med vakthavande befäl ChafiC Dana som är praktikhanledare. Han kom till Sverige för två år sedan efter att ha flytt från kriget i hemlandet Syrien.

Har han slutfört SFI, tagit körkort, avslutat den första delen av svenska B och är nu inne på andra delen parallellt med praktiken hos oss. I hemlandet var han klar med juristexamen och höll på med att avsluta ett två-årigt praktikprogram som ett led i processen som leder till advokatsyrket. När jag hade ett inledande samtal med honom blev jag mycket imponerad av hans nivå på det svenska språket och av allt han hunnit åstadkomma under den relativt korta tid han tillbringat i landet. Det tyder på en hög potential som vi ska ta vara på. Den mycket snabba inlärningskurva som Naser visar tillsammans med en hög grad av motivation och ambition utgör nyckel till integration i det nya landet.

Kriminalvården har en bra erfarenhet av arbetet med bland annat etnisk mångfald och ser regeringens uppdrag som en chans att fånga upp framtidens medarbetare bland nyanlända. 

Kriminalvården är med våra drygt 11 000 anställda en av landets största myndigheter och utgör en viktig del av rättskedjan. Personalen utgör myndighetens viktigaste verktyg för att nå verksamhetens mål. För att säkerställa en bred och varierad kompetens med dynamiska arbetslag jobbar myndigheten aktivt med mångfaldsfrågor.

Med mångfald menas bl.a. olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning m.m. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att nyttja många olika erfarenheter och kunskaper i verksamheten. En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter både kulturellt och kunskapsmässigt ökar både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.

Som ett talande exempel på myndighetens arbete med mångfaldsfrågor kan anstalten Hinseberg nämnas, vars personalgrupp behärskar inte mindre än 21 språk! Fler blir det säkert efter den stora satsningen på att anordna 450 praktikplatser till nyanlända.

/Jacques Mwepu, anstaltschef Hinseberg