Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-01-12

En fin och viktig tradition


Inlägget har följande kategorier:

Varje år erhåller många anställda inom Kriminalvården utmärkelse för Nit och redlighet i rikets tjänst. Några kollegor i region Mitt har nyss fått denna utmärkelse under högtidliga former på Örebro slott.

Vad betyder utmärkelsen NOR?

I förordningens första paragraf står att en arbetstagare som har visat nit och redlighet som anställd hos staten under minst 30 år kan tilldelas NOR. Vad menas då i dag med det ålderdomliga uttrycket ”visat nit och redlighet”? Helt enkelt att arbetstagaren i stort sett har skött sig oklanderligt. 

På en mycket ombytlig arbetsmarknad ha personalomsättningen det gånga året inneburit utmaningar för flera verksamhetsområden. Förra året upplevde Kriminalvården en oroväckande personalomsättning som kan tillskrivas konkurrens från andra myndigheter och främst från Migrationsverket som stått inför gigantiska utmaningar och då expanderat, fort och omfattande. I detta skede har Kriminalvårdens medarbetare, med sina erfarenheter av myndighetsutövning, varit en het målgrupp för Migrationsverket och andra privata aktörer i dess periferi.

Kunskap ch erfarenhet som kommer av år i tjänst tar tid att ersätta. Med ökad konkurrens på arbetsmarknaden och nya generationer på väg in i yrkeslivet är det viktigt med ackumulerad kunskap och erfarenhet hos ordinarie personal. Både för att kunna trygga kvalitén på den vård vi ger och introducera kommande generationer i vårt viktiga arbete. Jag kan konstatera att majoriteten dock fortsätter sina viktiga insatser för samhället hos oss, något vi är stolta och glada över.

Att som chef få delta i en NOR-ceremoni och hedra medarbetare som vigt 30 år av sina liv till tjänstgöring i rikets tjänst känns roligt och uppmuntrande i dagar där personalomsättningen stundtals utmanar oss.

En av de som har erhållit utmärkelsen är Marianne (på bilden) som skött sig oklanderligt under mångårig anställning på Hinseberg ska nu bli en pigg och glad pensionär.

/Jacques Mwepu, anstaltschef på Hinseberg