Alla inlägg


2017-01-16

Länkmöte


Inlägget har följande kategorier:

För att minska på antalet resor i Kriminalvården använder vi oss allt oftare av videolänk. I allt från fackliga möten, flerpartsmöten mellan anstalt, häkte och frivård samt vid personutredningar med klienter som sitter i häkte händer det att vi ”träffas” över länk istället för att åka till varandra. Eller som idag, vid nämndsammanträde.

Varannan vecka kommer nämnden till oss i Västervik, varannan vecka föredrar vi våra ärenden över länk. Idag gällde mitt ärende misskött kontakt med frivården. Eftersom klienten inte kom begärdes hen omhändertagen (se fakta nedan). 

Det finns förstås nackdelar med att inte få träffas på riktigt. En del av dynamiken i mötet försvinner till exemplen, särskilt om man är många. En gång provade vi till och med att ha handledning över videolänk. Det rekommenderas inte. Vår upplevelse är dock att fördelarna överväger nackdelarna. Vi sparar på miljön, vi sparar tid, möten kan bokas med kort varsel… Ja, listan kan göras längre men jag nöjer mig med detta så länge.

Fakta om övervakningsnämnden

De flesta personer dömda till frivårdsstraff står under övervakning och kontrolleras regelbundet av frivården. Om en klient inte följer straffets regler och föreskrifter anmäls det till övervakningsnämnden. Det finns 28 övervakningsnämnder i Sverige. De beslutar i första hand om åtgärder för personer som misskött sig under sitt frivårdsstraff eller villkorlig frigivning. När frivården upptäcker att en klient brutit mot någon av de föreskrifter som de är skyldiga att följa under tiden i frivården, anmäler de det till övervakningsnämnden som beslutar om åtgärder. När nämnden sammanträder anmäler en frivårdsinspektör ärendet för övervakningsnämnden. Till detta möte kallas även klienten. Om klienten håller sig undan kan nämnden begära att polisen ska omhänderta denne, som då förs till häkte. Åtgärderna varierar beroende på hur allvarlig misskötsamheten är. Nämnden kan besluta om att förlänga övervakningstiden eller lämna föreskrifter om tätare kontakter eller behandling. Dessutom kan nämnden ge klienten en varning. Om klienten ändå inte sköter sig kan ärendet återredovisas till åklagaren. Då kan det bli ny rättegång och klienten riskerar fängelsestraff. Nämnden tar även beslut om klienter med fotboja ska flyttas till fängelse.

/Miriam Kindh, frivården Västervik