Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-01-20

Vad är en 28:3 dom?


Inlägget har följande kategorier:

Jag har under flera år haft kontakt med en klient med ett opiatberoende. Klienten har vid några tillfällen varit på väg in i LARO-behandlingen på Beroendeenheten i Västervik. Av olika anledningar har klienten inte klarat av att kvalificera sig till behandlingen.

Nu har klienten fått en dom till skyddstillsyn med fängelse i tre månader. Detta innebär då att hen kommer att vara drogfri då hen muckar, och LARO-behandlingen kan påbörjas direkt.

Det är väldigt höga krav på de som ska delta i behandlingen. Bland annat ska de under ett par månaders tid påvisa att de inte har något sidomissbruk. Det vill säga inga andra narkotiska preparat får visas i urinprovet än opiater.

Utifrån ett kriminalvårdsperspektiv är ovanstående problematiskt. Narkotikamissbruk är kriminaliserat i Sverige och har man en pågående verkställighet i frivården ska man påvisa drogfrihet. Missbrukar man droger under pågående skyddstillsyn är det misskötsamhet. Nu är det så att ett opiatmissbruk bryter man inte hur lätt som helst och det finns en anledning till att LARO finns. Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att göra ett undantag från att agera mot missbruket/misskötsamheten.

/Frivården Västervik, Ulf Jönsson 

Fakta om LARO

LARO står för LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende. Målet är att man ska kunna få ett drogfritt liv och höjd livskvalitet.

Klienten behandlas med läkemedlen Suboxone, Buprenorfin och Metadon. Behandlingen innebär ett medicinskt helhetsåtagande för klienten, vilket innebär psykosocial (behandling som fokuserar på den sociala situationen och sammanhanget) och medicinsk behandling, koordinering och planering av vård och behandling, möjlighet till psykologisk testning samt enklare kroppsligt omhändertagande relaterat till missbruksproblematik. Behandlingen är i de flesta fall långvarig och för en del personer livslång.

Målet är att klienten med stöd av den medicinska behandlingen, mottagningspersonalens kompetens, och vid behov samarbete med socialtjänsten, ska kunna få ett drogfritt liv, sysselsättning (utbildning/arbete) och höjd livskvalitet.

28 kapitlet 3 § Brottsbalken. Skyddstillsyn får förenas med fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader.