Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-01-05

Vecka 1 på frivården


Inlägget har följande kategorier:

Hälften av kollegorna är lediga denna vecka så vi är bara tre handläggare och en administratör på plats. Fel. Vi är fyra då vår senaste kollega började sitt vikariat idag, och henne hälsar vi naturligtvis välkommen.

Denna vecka har jag ”bara” sex personutredningar bokade! Därutöver har jag tre sticssamtal och en samhällstjänstutredning som skall göras. Det blir väl också lite samhällstjänstkontroller, några urinprov som skall tas och lite telefonsamtal med övervakare och klienter. På torsdag får vi gå hem efter lunch eftersom det är dag för röd dag. En kollega måste dock vara kvar till 16.42. 

 

Här är lite fakta om vad en personutredning är, för er som inte redan vet.

Frivården lämnar yttrande till domstol om den misstänkte i ett brottmål riskerar fängelsestraff. Frivården utreder den misstänktes personliga förhållanden och föreslår en lämplig påföljd om han eller hon skulle bli dömd skyldig till brottet. Domstolen har begärt utredningen för att kunna välja lämplig påföljd för den som blivit dömd för det brott han är misstänkt för.
En handläggare från frivården leder personutredningen. Utredaren bedömer om den misstänkte är i behov av övervakning och om det finns förutsättningar för en frivårdspåföljd. Bedömningen baseras på risken för återfall och behov samt mottaglighet för olika insatser.

 /Ulf Jönsson, frivården Västervik