Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-06-22

Säkerhetsavdelningen


Inlägget har följande kategorier:

De senaste veckorna har det varit avslutning med mina olika handledningsgrupper, för snart är det sommaruppehåll och semester. Den dagen det var avslutande handledningstillfälle med säkerhetsavdelningen var det en av kriminalvårdarna som fyllde år, då passade det fint med vit chokladcheesecake och somriga bär.

På säkerhetsavdelningen sitter framförallt de klienter som har en högre säkerhetsklass, som är en klass 1 eller klass 2 klient. Alla andra klienter har säkerhetsklass 3.

En klient kan vara en 1 eller 2 utifrån tidigare historik. Att det har förekommit mycket hot och våld från klienten gentemot kriminalvårdare eller mot andra klienter vid tidigare häktes- eller anstaltsplaceringar. Men det förekommer även att klienter som har säkerhetsklass 3 och sitter på häktet behöver klassas upp till en 1 eller 2 på grund av incidenter. Att de använder hot eller våld (ibland båda delarna) mot andra klienter eller mot anställda inom kriminalvården och då framförallt mot kriminalvårdare, eftersom det är de som i störst utsträckning arbetar klientnära.

Kriminalvårdarna på säkerhetsavdelningen arbetar hela tiden aktivt med att klienter ska kunna klassas ner och flytta till en avdelning med mer möjligheter till gemensamhet med andra klienter. Detta genom att uppmuntra klienten till ett bättre beteende och förhållningssätt. Det finns ingen önskan om att klienter ska behöva sitta längre än nödvändigt på säkerhetsavdelningen. Så när kriminalvårdarna ser att klienten upprätthåller ett gott uppförande över tid, tar de upp frågan om att det är dags för en flytt till annan avdelning.

Frågan om vilka klienter som är flyttbara är en del av det dagliga arbetet på säkerhetsavdelningen. Sedan finns det naturligtvis klienter som utifrån sitt beteende inte kan placeras på någon annan avdelning än säkerhetsavdelningen. Klienter som mer eller mindre dagligen hotar kriminalvårdare, är otrevliga och har ett utåtagerande sätt. Det är ofta dessa klienter som vi pratar om i handledning. Om hur man kan tänka kring och förstå olika beteenden och ageranden. Hur man skall kunna orka bemöta någon som är otrevlig hela tiden och förbli professionell i sin roll som kriminalvårdare, även när klienten fortsätter att vara hotfull.

Min förhoppning är att de samtal vi har ska vara ett stöd för kriminalvårdarna, både på säkerhetsavdelningen och på de andra avdelningar där jag handleder. Målet är att de ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt, även när de får ett otrevligt bemötande från klienterna.

 

Vill passa på att önska er alla en trevlig midsommar!

Med vänlig hälsning Sofia Boman