Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-06-14

USA lär sig av Sverige


Inlägget har följande kategorier:

En grupp amerikanska studenter och lärare/forskare från New York besökte några kriminalvårdsanstalter för att se innehållet i vår verksamhet och vårt arbetssätt.

I gruppen ingick även en domare som visade ett stort intresse för våra verkställighetsplaneringar och hur de grundar sig på risk och behovsprofil med insatser som visar hänsyn till klientens mottaglighet.

Hos oss på Hinseberg var de mycket imponerade av den stora mångfalden i vårdverksamheten, på en kvinnoanstalt med varierande sysselsättning med bland annat behandlingsprogram, lärcentrum, industriarbete och yrkesutbildning i svetsverkstad. Även vårt självförvaltningskoncept med intagna som planerar budget och lagar mat enligt normaliseringsprincipen på avdelningarna imponerade.

Rundvandringen avslutades med en givande debatt om våra värdegrund och Kriminalvårdens "Bättre ut" - vision. En ung student sa att besöket var inspirerande och kommer att hjälpa honom i strävan att förbättra intagnas villkor i amerikanska fängelser. Ett sådant uttalande från en blivande amerikansk myndighetsutövare ger hopp om bättre framtidsutsikter, i ett land där Obama (landets 44:e president) var den första president att besöka ett fängelse!

I USA sitter över 1 procent av den myndiga befolkningen i fängelse.
Enligt Amnesty international har landet 25% av hela världens intagenpopulation trots att landets invånare endast utgör 5% av jordens befolkning.

Jacques Mwepu, anstaltschef Hinseberg