Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-05-02

Besök på Riksmottagningen


Inlägget har följande kategorier:

Denna vecka har vår psykologgrupp varit i väg på studiebesök på Kumlaanstalten. Där träffade vi tre av psykologerna som arbetar på Riksmottagningen.

En av dessa är Arezo vår kollega från Häktet Göteborg, som under sex månader är där och gör utredningar och som tillsammans med psykologerna Magnus och Tom höll i ett mycket intressant och innehållsrikt studiebesök. På bilden ovan poserar vi utanför anstalten och från vänster till höger ser ni Mårten kandidat, Gunnar PTP-psykolog, Maria kandidat, Hanna PTP-psykolog, jag själv och Hannes ungdomspsykolog.

Till Riksmottagningen som är en del av Kumlaanstalten kommer alla män som är dömda till fyra år eller mer för att genomgå en individuell riskbedömning. Det finns en liknande mottagning för kvinnor som dömts till två år eller mer och den ligger på Hinsebergs anstalten.

Den individuella riskbedömning ligger till grund för vilka särskilda villkor som skall gälla för klienten under verkställighetstiden, det vill säga under den tiden som klienten ska vara på anstalt. I dessa särskilda villkor ingår vilken säkerhetsklass klienten skall ha, hur det ska se ut med permissioner under tiden på anstalt och hur utslussen ska se ut. Klienterna är i genomsnitt mellan sex och åtta veckor, ibland lite längre på Riksmottagningen, innan de får sin placering på anstalt. Utredningen innehåller dels en levnadsbeskrivning som klienten gör tillsammans med sin kontaktman. När den är färdig kommer psykologen in i de fall de handlar om vålds eller sexualbrottsdömda och gör sin del av utredningen. Efter det tar en utredare över som har gått igenom allt som finns att läsa om klienten, tagit del av klientens historik och sedan sammanställer utredningen. Vilka risker finns det för fritagningsförsök av klienten? Hur har klienten skött sig vid tidigare anstaltsvistelser? Har klienten varit hotfull och våldsam under sin tid på häkte? Finns det en risk att klienten kommer fortsätta att försöka begå brott inne på anstalt? Dessa frågor och många fler behöver de som gör utredningen på Riksmottagningen ta ställning till. Utredningen mynnar ut i en del riskområden. Utifrån dessa riskområden föreslås vilka insatser som klienten behöver under sin tid på anstalt för att kunna arbeta i rätt riktning med sitt beteende och även med sin psykiska hälsa.

För mig och mina kollegor som ofta träffar klienter på häktet som sedan ska vidare till Riksmottagningen var det mycket värdefullt att få ta del av hur psykologer och även andra yrkeskategorier arbetar där.

/Sofia Boman, häktet Göteborg