Alla inlägg


2017-05-29

Övningsledare


Inlägget har följande kategorier:

Övning ger färdighet! Alltså ska vi öva! Jag har under tre dagar utbildat mig i syfte att kunna genomföra övningar med personalen på frivården, med fokus på säkerhet. Öva på vad kanske ni undrar? På det mesta är svaret!

Vi ska vara förberedda på oförutsedda händelser. Vi ska givetvis öva på livsavgörande saker som hjärt- och lungräddning, brand och överfall från klienter. Däremellan ska vi även öva på åtgärdsplaner för vad vi gör när brand- eller överfallslarmet går, när någon klient eller personal mot förmodan blir sjuk eller på hur vi på bästa sätt meddelar ett negativt beslut till en klient.

Mitt jobb som övningsledare blir nu att planera för diverse situationer som kan uppstå på vår arbetsplats och sedan öva på detta med personalen. En övning kan ske som en så kallad ”desktopövning”, alltså att jag presenterar ett scenario som vi sedan tillsammans diskuterar. Vi ska fundera kring alternativa tillvägagångssätt för att hantera situationen, men även komma fram till sådant som vi kan förebygga genom tillexempel vår lokal- och klientkännedom. Utöver desktopövningar kommer vi att få tillfälle att öva mer praktiskt. Det innebär att vi, mer eller mindre utannonserat, planerar för en situation som personalen får lösa på bästa sätt. Därefter är det givetvis viktigt med diskussion och feed-back på hur situationen löstes och kring vad vi behöver tänka på i framtiden.

Så med detta sagt vill jag hälsa mina kära kollegor att ni bör vara förberedda på det oförutsedda :) 

/Miriam (numera övningsledare) frivården Västervik