Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-05-18

Praktik på frivården


Inlägget har följande kategorier:

Nu är det dags igen för en praktikant på frivården i Västervik! Efter ett par år med hög arbetsbelastning och en del omsättning i personalgruppen är det dags för en ny socionompraktikant från socialhögskolan i Kalmar. Höstterminen 2017 är det dags igen.

Det är alltid lika roligt att ta emot en praktikant, men även lite spännande och oroligt, och förenat med ett stort ansvar. Praktikanten investerar mycket i terminen som han ska tillbringa hos oss. Det kostar både tid och pengar och det är vårt ansvar att se till att tiden på frivården blir så meningsfull som möjligt. För egen del blir det den trettonde socionomstudent som jag tar emot och det är lika spännande varje gång. Att ta emot en praktikant på frivården i Västervik är förhållandevis ”lätt” då hela arbetsgruppen är delaktig.

Praktikanten i fråga har varit på en ”anställningsintervju” och vi har naturligvis tittat i belastningsregistret. Det är roligt att träffa en ung människa med ambitioner och nyfikenhet i början av sin karriär som socialarbetare. Målet med praktiken är att studenten ska få tillfälle att kombinera teorin de lärt sig med socialt yrkesarbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och så småningom i yrkeslivet.

Själv gjorde jag min praktik på socialkontoret i Västervik 1985. Jag hade en fantastiskt duktig handledare som jag fortsatt har kontakt med efter alla dessa år. Hon lade grunden för mitt framtida arbete och det är mycket av henne som finns kvar i mitt sätt att ta emot och behandla de klienter som kommer till mig på frivården.

/Ulf Jönsson, frivårdsinspektör Västervik