Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-05-15

Pris till medarbetare


Inlägget har följande kategorier:

Vår verksamhet drivs och fungerar trots svåra uppgifter tack vare myndighetens engagerade och kompetenta personal. Så många uppgifter genomförs dagligen av medarbetare på olika befattningar att vi ibland kan bli fartblinda och inte observera hur mycket arbete vi faktiskt utför och hur mycket förändring vi jobbar med tillsammans med de intagna.

Som chef är man ålagd att jobba med frekvent och tydlig feedback men ibland har den mest positiva feedbacken tendens att rinna av mottagaren. För att få till ett ytterligare forum för positiv feedback och lovord där särskilt goda insatser kan belysas och spridas har anstalten Hinseberg under sina årliga personalutvecklingsdagar instiftat utmärkelsen SEFA. Där är en förkortning för Synnerligen engagerat och förtjänstfullt arbete.

Detta pris ska framledes delas ut vid tre tillfällen per år till enskild medarbetare eller arbetslag som just utfört ett synnerligen engagerat och förtjänstfullt arbete. Mottagare av priset ingår sedan i jurykommittén som ska utse framtida prismottagare och på så sätt vidareförmedla denna stafett av beröm.

Som första mottagare till SEFA-utmärkelsen gratuleras Svante Karlsson på anstalten Hinseberg för sitt arbete med att driva anstaltens miljöarbete framåt på ett mycket inspirerande och tydligt sätt.

Anstalten jobbar aktivt med miljöfrågor på bred front för att snarast möjligt nå en miljöcertifiering. Detta är inte ett litet åtagande med så många olika verksamheter i drift på det relativt stora anstaltsområdet som utgör Hinseberg.
Insatserna är många och har bl.a. rört sig om byte av ljusarmaturer för minskad elförbrukning, utbildningar för att öka medvetenhet hos personal och intagna.

Svante har drivit en kampanj om källsortering för intagna såväl som personal, pläderat för införskaffande av betande får för att dra ner på bensinförbrukning och öka den biologiska mångfalden då fler blommor och växter gynnas av naturligt bete istället för maskinell klippning. Detta och mycket mer har initierats av Svante och anstaltens miljögrupp.

Stort grattis och tack för fina arbetsinsatser!

/Jacques Mwepu, anstaltschef Hinseberg