Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-05-10

Självskadebeteende i fokus


Inlägget har följande kategorier:

En kväll i förra veckan höll jag en föreläsning om självskadebeteende för volontärer på Mind. De önskade mer kunskap i ämnet utifrån att många av de personer som de chattar och pratar i telefon med lider av någon form av självskadebeteende.

Mind är en ideell förening som drivs med hjälp av gåvor, donationer och bidrag. Deras stödverksamheter är uppbyggda av volontärer och föreningen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. De volontärer jag träffade och föreläste för tillhörde stödverksamheten självmordslinjen som riktar sig till personer som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord, samt till närstående.

Många av de klienter som jag träffar på häktet lider av självskadebeteende. Detta tar sig ibland uttryck i direkt självskadande handlingar, genom att klienten skär sig, rispar sig, biter sig eller dunkar huvudet i väggen. Men det vanligaste är att klinter har ett indirekt självskadandebeteende i form av missbruk av alkohol eller droger, olika typer av ätstörningar, sexmissbruk eller våldsutövning. Självskadebeteende kan ta sig många uttryck, men det gemensamma är att det är handlingar som leder till negativa konsekvenser för den egna kroppen. Jag anser att självskadebeteende är ett ämne som vi behöver prata mer öppet om för att i större utsträckning kunna hjälpa de klienter som lider av det.

På häktet finns ett stort fokus på att se till att klienter inte har tillgång till saker de kan skada sig själva eller andra med, vilket självklart är mycket viktigt. Men när någon ändå lyckats skada sig själv kan vi alltid bli bättre på att fråga klienten varför det skedde, vad var orsaken till att klienten skadade sig själv, var det något särskilt besked som utlöste handlingen, vad behöver klienten hjälp med för att inte skada sig själv igen? 

För att bättre kunna uppmärksamma och kartlägga självskadebeteende hos klienter så behövs mer kunskap inom området. Mer kunskap gör att det kan kännas enklare och mer tryggt att prata med klienten om självskadebeteendet. Samma föreläsning som jag höll för volontärerna på Mind ska jag hålla för olika arbetsgrupper på häktet framöver. Först ut är krisstödjarna på vår träff i nästa vecka.

/Sofia Boman, psykolog på häktet Göteborg