Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-03-17

En frisk arbetsplats


Inlägget har följande kategorier:

"En frisk arbetsplats - är en där man kommunicerar. Respekt är inte bara att springa omkring och vara artig, det är att ta varandra på allvar.” Att arbeta på ett litet frivårdskontor är förmodligen det bästa man kan göra i Kriminalvården.

Har man enbart nio arbetskamrater så lär man känna hela människan, inte bara arbetskamraten. Jag vet vad mina arbetskamraters sambor och barn gör och vad de heter. Vi delar det mesta med varandra och vi är glada eller ledsna tillsammans. Man kommer inte undan på en liten arbetsplats och det finns alltid någon som finns till hands när det är jobbigt.

Arbetet är oerhört viktigt för identiteten och arbetskamraterna är ofta avgörande hur vi trivs på jobbet. Vi jobbar med utsatta människor och ska vi göra ett bra jobb är det viktigt att arbetsgruppen fungerar. Den som ska arbeta med människor måste känna sig själv ganska bra. Därför är handledning viktigt.

Frivården i Västervik har också etiska diskussioner en gång per månad där vi tar upp olika spörsmål som känns viktiga för oss. Arbetskamraterna är både smörjmedel och ventiler. Har man en besvärlig arbetssituation rådgör man med dem som upplevt något liknande. Många frågor kan man bara diskutera med varann på grund av sekretesskäl.

Arbetskamraterna kan också vara ett skydd. Till exempel genom att får hjälp med vad som är en rimlig arbetssituation, när kraven ökar och resurserna är begränsade.

Vi på frivården i Västervik trivs med varandra. Vi finns där för varandra och vi hjälps åt.

/Ulf, frivården Västervik