Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-03-15

Ett viktigt jobb och samarbete


Inlägget har följande kategorier:

En viktig del av mitt arbete är mina kollegor och för mig är alla som arbetar på häktet Göteborg mina kollegor. Med andra ord, många av mina kollegor tillhör yrkeskategorin kriminalvårdare. Utan klienter hade våra arbeten inte funnit, är ett uttryck som är sant och som jag hört vid ett flertal tillfällen.

För mig är det också så att utan kriminalvårdare hade stora delar av mitt vardagliga arbete inte funnits och det hade även varit svårare att genomföra. 

Mitt samarbete med kriminalvårdare är det viktigaste samarbetet för att det vardagliga psykologarbetet på häktet skall fungera. I handledning möter jag kriminalvårdare från olika avdelningar och får ta del av deras tankar och känslor kring arbetet med klienter. Vi pratar om bemötande och hanterande av svåra klienter som mår psykiskt dåligt på olika sätt. Klienter som är ledsna, klienter som hela tiden vill ha uppmärksamhet, klienter som är arga, klienter som väcker mycket känslor i kriminalvårdarna. 

Kriminalvårdare är de som finns närmast klienterna, de märker när någon börjar må sämre. I bland små skiftningar i klienters beteende, som kan vara en indikation på att deras psykiska hälsa är på väg åt fel håll. Ibland stora känsloutbrott eller att klienter i samtal med kriminalvårdare berättar att de mår dåligt. Då kontaktar kriminalvårdare sjukvården, ibland får jag ett mail eller fångar de mig i korridoren och informerar om att nu är det någon som skulle behöva prata med psykolog. Kanske har klienten uttryckligen sagt i samtal att det finns önskemål om att få träffa psykolog. 

För att jag och mina psykologkollegor skall kunna hjälpa de som mår psykiskt dåligt är vi beroende av kriminalvårdarnas kunskap om och uppmärksamhet på klienternas mående. Så för mig är kriminalvårdare det viktigaste jobbet och det viktigaste samarbetet.

/Sofia Boman, psykolog på häktet Göteborg