Alla inlägg


2017-03-10

Lokal samverkan


Inlägget har följande kategorier:

Frivården Östergötland har, som alla andra verksamhetsområden, en lokal samverkansgrupp (LSG) i enlighet med Kriminalvårdens samverkansavtal. LSG sammanträder i princip 10 gånger per år.

I LSG diskuterar vi frågor som rör arbetsmiljö, miljö, likabehandling, personalförändringar samt övriga samverkansfrågor. Frivårdschefen har här möjlighet att till de olika fackliga organisationerna informera om nyheter, förändringsförslag och liknande. Samverkan i frivården Östergötland sker i bästa samförstånd och samverkansanda.

Frivårdschefen Emil Ahlqvist som är ordförande och det är alltid en arbetsgivarrepresentant med på mötet. Under 2017 kommer det att vara kriminalvårdsinspektör Jaana Salo som är chef för programteamet i Linköping och Norrköping samt arbetsgruppen som arbetar med IÖV och samhällstjänst.
Sekreterare på mötet är PA Lisa Björklund. SEKO representeras av Torbjörn Hjertström programledare, ST av Nisse Wikström frivårdsinspektör Norrköping , SACO Ulf Jönsson frivårdsinspektör Västervik samt huvudskyddsombudet John Karlqvist frivården Linköping.

Lite kort om vad Kriminalvården menar med samverkan

Samverkan är ett strukturerat förhållningssätt mellan chefer och medarbetare samt mellan arbetsgivare och personalorganisationer. Ett nära ledarskap, konstruktiva diskussioner, rättssäker och praktisk problemlösning och en vilja att sätta verksamheten i centrum kännetecknar dessa processer.

En god samverkan är främjande för alla och för verksamheten.
Kriminalvården har tecknat Samverkansavtal mellan parterna.

/Ulf, frivården Västervik