Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-03-10

Religionsfrihet i Kriminalvården


Inlägget har följande kategorier:

Ett av mina första blogginlägg handlade om vårt behov av stöd från det civila samhället för att kunna genomföra vårt uppdrag. Jag lyfte fram ett konkret exempel om en frivillig organisation från Frövi som regelbundet har besökt intagna på anstalten Hinseberg i 39 år.

Idag vill jag lyfta fram religionsfrihet och själavård som utgör några viktiga aspekter i vårt kriminalvårdsuppdrag. Jag har nyss haft vårt lokala kvartalsmöte med nämnden för den andliga vården (NAV). Det mycket goda arbetet som utförs av NAV- medarbetare på häkten och anstalter är väl värt att uppmärksamma.

Vid varje häkte/anstalt finns en nämnd för den andliga vården (NAV). Nämnden utses av häktes eller anstaltschef och består av representanter från ledningen samt NAV-medarbetarna. De ska representera Sveriges olika kyrkor. På Hinseberg får intagna stöd av medarbetare från Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkan och katolska Kyrkan. Muslimska intagna har möjlighet att träffa en imam. Det har dock varit en utmaning för Sveriges Kristna Råd som har samordningsansvar, att rekrytera Imamer för att täcka behoven. 

Syftet med NAV är att hjälpa intagna att utöva sin tro/religion. En uppgift som bygger på vår grundlagsskyddade religionsfrihet, men som ligger utanför kriminalvårdens uppdrag. Genom NAV arbetet har vi en ”fristående part” som erbjuder själavård och samtal om existentiella frågor, samt möjlighet att samlas till gudstjänster och andra religiösa samlingar. Det råder sträng tystnadsplikt kring de enskilda samtal som förs mellan NAV- medarbetare och intagna.

Att garantera och säkra religionsfrihet och själavård inom häkten och anstalter är viktig i kampen mot våldsbejakande extremism som riskerar att etableras på våra häkten och anstalter som det är fallet i Södra Europa. 

/Jacques Mwepu, anstaltschef Hinseberg