Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-03-15

Vi ungdomshandläggare


Inlägget har följande kategorier:

Kriminalvården hade fram till år 2017 ett regeringsuppdrag riktat mot unga och våldsamma män. Uppdraget syftade till att rikta extra insatser mot denna grupp klienter för att ytterligare minska risken för återfall i brott.

Nu fortsätter vi efter uppdraget att arbeta med extra resurser gentemot denna grupp klienter, framförallt ungdomar. De kräver extra stöd och kravet på samverkan med andra myndigheter och instanser är då viktigt för att ge förutsättningar till ungdomen i dennes arbete mot att lämna kriminalitet.

För att vi som ungdomshandläggare inom frivården ska bli så sammansvetsade som möjligt träffas vi regelbundet varje månad i region öst och utbyter erfarenheter och tankar, går igenom vårt dagliga arbete och får handledning av vår ungdomspsykolog. Arbetet med ungdomar är både krävande och givande, det kräver av oss inom frivården att vi ständigt strävar efter att göra vårt bästa för att hjälpa klienten.

/Jonatan Goës, frivården Västervik