Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-03-24

Studiebesök från gymnasiet


Inlägget har följande kategorier:

En dag med intresserade studenter sätter lite guldkant på en gammal frivårdsinspektörs tillvaro. I torsdags hade frivården och anstalten i Västervik besök av två klasser från Västerviks gymnasium. Det var studenter från det samhällsvetenskapliga programmet som just nu läser om kriser.

I denna kurs ingår studiebesök på arbetsplatser där man träffar på människor i kris. Studenterna har varit och träffat representanter från svenska kyrkan och de kommer inom kort att besöka polisen.

Upplägget för dagen var så att klasserna blev uppdelade i två grupper där de under ett pass fick träffa mig, frivårdsinspektör Ulf Jönsson som presenterade frivården och vad en frivårdsinspektör gör på sin arbetsdag. Det andra passet handlade om anstalten där Lise-Lott Smedbäck och Robert Svensson delade med sig av sina kunskaper.

Det är befriande trevligt att träffa intresserade unga människor som är i början av vuxenlivet och som är intresserade av vad som under dagen avhandlades. Förhoppningsvis har vi i dessa grupper våra framtida medarbetare, både på frivården och i anstalten. Några av studenteran var extra intresserade av hur och på vilket sätt de ska tänka framöver för att kunna arbeta som frivårdsinspektör. Dessa trevliga, unga människor fick information om att ska man bli frivårdsinspektör är det ett krav med en akademisk examen. Många, om inte de flesta frivårdsinspektörer i Sverige, är socionomer, men många är också jurister eller har en beteendevetenskaplig examen. 

Studenterna fick under passet på frivården fylla i självskattningsinstrumentet AUDIT som är ett instrument för att enkelt upptäcka överkonsumtion av alkohol. Studenterna behövde inte presentera resultatet för föreläsaren.

En dag med intresserade studenter sätter lite guldkant på en gammal frivårdsinspektörs tillvaro.

/Ulf Jönsson, frivården Västervik

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

är ursprungligen utvecklat av världshälsoorganisationen (WHO) som en enkel, reliabel och valid metod för att upptäcka överkonsumtion av alkohol.

Frågorna kan ges både muntligt eller genom ett frågeformulär.

Frågeformuläret kan med avgjorda fördelar användas inom Kriminalvården på såväl män som kvinnor och innefattar tre frågor om mängd och frekvens drickande, tre frågor om alkoholberoende och fyra rörande problem eller skador orsakade av alkoholen, inklusive negativa psykologiska reaktioner.