Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-03-03

Utbildning – vecka 3


Inlägget har följande kategorier:

Nu är vi inne på utbildningens tredje vecka som sammanfattningsvis har handlat mycket om VEM. Inom begreppet VEM ryms såväl våra samarbetspartners, uppdragsgivare och klienter.

Vi har varit på studiebesök på tingsrätten och på ett av Kriminalvården ofta använt behandlingshem. Vi har lärt oss mer om klienter ur ett psykiatriskt/psykologiskt perspektiv, om missbruk och om sexual- och partnervåldsproblematik. Mot slutet av veckan har vi tillägnat oss kunskap om hur vi bäst når dessa klientgrupper/problemområden med KBT som behandlingsmetod.

En av veckans höjdpunkter för mig var föreläsningen om klienter ur ett psykologiskt perspektiv med Maria Montel.

Redan första dagen på utbildningen skrev vi ner på en whiteboard vad arbetet som frivårdsinspektör innebär för oss. Jag tycker att det på ett bra sätt beskriver det arbete vi har framför oss.

/Miriam, frivården Västervik