Kriminalvården logotyp

Alla inlägg


2017-03-07

Vad gör en PTP-psykolog?


Inlägget har följande kategorier:

För en vecka sedan började Hanna vår nya PTP-psykolog hos oss på häktet Göteborg. På bilden ovan syns hon tillsammans med Gunnar, som även han gör PTP hos oss och kommer vara klar i slutet av maj.

Att de får möjlighet att arbeta tillsammans under några månader ser både jag och de som något mycket positivt. Hanna får möjlighet att ställa frågor om hur Gunnar har tyckt att det varit att göra sin PTP hos oss, vad som fungerat bra och vad som varit problematiskt, möjligheter och hinder, glädje och frustration. Gunnar i sin tur får när han svarar på dessa frågor möjligheten att upptäcka hur mycket han utifrån sin nyfikenhet, vilja och fina förmåga att lyssna, har lärt sig och utvecklats under den tiden han varit hos oss.

Under sin första vecka hos oss fick Hanna vid några tillfällen frågan om vad det innebär att vara PTP-psykolog. Hennes förklaring blev vid något tillfälle ”jag är en sån som Gunnar”. Många på Häktet Göteborg vet på ett ungefär vad det innebär. Här kommer en förklaring utifrån vad Psykologförbundet menar att det innebär.

PTP är förkortningen för praktisk tjänstgöring som psykolog. För att få legitimation som psykolog krävs förutom avlagd psykologexamen praktisk tjänstgöring under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring. PTP syftar till att psykologen ska påbörja en utveckling mot en professionell identitet och bli kunnig i att tillämpa praktiskt de kunskaper den femåriga universitetsutbildningen har gett.

PTP ska ge övning och fördjupade kunskaper i psykologyrket och dess olika ansvars och kompetensområden inom en organisation. Genom att kunskaperna utövas i praktiskt psykologarbete under handledning, skapas förutsättningar för yrkesverksamhet i självständig ställning. Min uppgift som handledare till Gunnar och Hanna är att en timme i veckan ha individuell handledning med dem, men då vi alla sitter i ett gemensamt rum så finns det mycket utrymme för frågor och diskussioner under samtliga av veckans arbetsdagar. Min erfarenhet av att handleda både PTP psykologer och psykologkandidater är att det blir mycket frågor i början och att behovet att stöttning då är som störst. Efterhand blir individerna mer och mer självständiga och trygga i sina arbetsuppgifter och istället för frågor om hur någonting ska göras kommer de tillbaka med berättelser om hur de har gjort.Det är med stor glädje jag lyssnar till dessa berättelser.

Jag vill avsluta detta inlägg med att säga att jag tycker det är väldigt roligt att vi tar emot PTP psykologer och psykologkandidater och att min förhoppning är att Hanna skall trivas lika bra som Gunnar och de andra har gjort.

Sofia Boman, häktet Göteborg